Początki Ochotnicza Straż Pożarna w Łówczy

Prawdopodobnie OSP istniała w okresie międzywojennym. Po II wojnie w latach 50-tych powołano Ochotniczą Straż. W latach 60-tych wybudowana remizę strażacką, która była wyposażona w motopompę i węże. Komendantami byli Rudolf Gorzelnik i Józef Leśny. W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody na rzeczce zbudowano kilka betonowych zastawek, które na skutek złego wykonawstwa uległy zniszczeniu. W latach 70-tych straż otrzymała samochód Żuk, kierowca tego samochodu był Józef Łakomy. Podczas przeszkolenia powiatowego w 1969 r. grupa strażaków z OSP Łówcza uzyskała wyróżnienie.

Na podstawie książki „ŁÓWCZA wczoraj i dziś” Mieczysław Hawryliszyn

 

 

Rok 2011

Wybory nowego zarządu i wskrzeszenie działalności OSP. Naszym pierwszym sukcesem było uzyskanie trzeciego miejsca w zawodach gminnych OSP i pokazanie, że dalej istniejemy i że trzeba się z nami liczyć, jak również organizowaliśmy festyny, z których uzyskane pieniądze przeznaczyliśmy na zakup węży strażackich dwóch W75 oraz dwóch ssawnych 110, zakup i położenie płytek w remizie, a z Gminy uzyskaliśmy pieniądze na remont silnika samochodu strażackiego.

Rok 2012

Wzmożona działalność zakup umundurowania strażackiego wyjściowego 10 szt. oraz koszarowego 5 szt. Zajecie 7 miejsca na zawodach Gminnych OSP (wąż ssawny wypadł z basenu duża strata czasowa). Pierwszy raz wykonanie i rozprowadzenie kalendarzy OSP w Łówczy na rok 2013 wśród mieszkańców miejscowości, instytucji gminnych i powiatowych.

Rok 2013

Zorganizowanie miejsca do prowadzenia ćwiczeń i szkoleń strażaków. Zajęcie 1 miejsca w zawodach Gminnych OSP, kwalifikacje do zawodów powiatowych, na których zajęliśmy 7 miejsc. Zakup ubrań strażackich specjalnych 4 szt., ubrań wyjściowych 3 szt. uzupełnienie sprzętu o dwa węże strażackie W52 oraz jeden W75, zakup dwóch prądownic jedna do udziału w akcji druga do ćwiczeń, zakup trzech pasów strażackich. Wykonano i zamontowano tablice informacyjna na budynku remizy. Kolejny rok wykonanie i rozprowadzenie kalendarzy OSP w Łówczy na rok 2014 wśród mieszkańców miejscowości, instytucji gminnych i powiatowych.

Dołącz do nas
Google+