Historia OSP

Ochotnicza Straż Pożarna to jedna z najprężniej działających organizacji w Handzlówce. Za rok powstania jednostki przyjmuje się 1910 jednak pomysł zaistniał już w 1909. Wtedy to na wniosek Jana Lenara zapada decyzja utworzenia Sekcji Ochotniczej Straży Pożarnej przy Kółku Rolniczym. Ten właśnie inicjator myśli utworzenia OSP w Handzlówce staje na czele pierwszego oddziału strażaków. Pierwszy oddział straży liczy 41 osób, a na jego czele stoją:
NACZELNIK- Jan Lenar
ZASTĘPCA- Wojciech Szpunar
KOMENDANT- Zygmunt Cieszyński
Z-CA KOMENDANTA- Franciszek Kluz i Tomasz Kuźniar
Dla urzeczywistnienia swych planów w roku 1910, w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, jednostka OSP przystępuje do budowy pomnika "Grunwaldu". W 1927 roku z inicjatywy Ludwika Cieszyńskiego, który wystarał się od Franciszka Magrysia o kawałek ziemi, OSP zakłada "Park Młodzieżowy", któremu nadano imię darczyńcy Franciszka Magrysia. Ten obiekt służy nam do dzisiaj. Organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, a to wszystko dzięki pracy i poświęceniu naszych ojców i dziadków.
Godnym zauważenia wydaje się też rok 1928, kiedy to 1 lipca odbyło się poświęcenie pierwszego sztandaru zakupionego przez samych strażaków.
W 1930 roku zostaje wystawiona drewniana remiza, która później po wybudowaniu nowej murowanej zostaje przekazana do dyspozycji Zespołu Orkiestry Dętej, która działa przy OSP od 1926 roku.
W 1938 roku naczelnik Teodor Szpunar organizuje pierwszą żeńską służbę pożarniczą, liczącą dziesięć dziewczyn z sekcyjną Emilią Szpunar. Te dziesięć kobiet w pełni dawało sobie radę ze sprzętem pożarniczym i czynnie brało udział podczas gaszenia pożarów. Z pewnością mogły zastąpić oddział męski. One właśnie największy swój wkład wniosły w jednostkę podczas II Wojny Światowej, kiedy to młodzież męska walczyła w obronie ojczyzny i musiała opuścić swoją miejscowość i szeregi OSP.
Godny odnotowania jest rok 1959, w którym to pod kierownictwem Teodora Szpunara i Władysława Kuźniara dokonano dwóch ważnych inwestycji wybudowano wieżę do suszenia węży strażackich, odbudowano też zburzony przez Niemców pomnik Grunwaldzki oraz OSP zdobywa I miejsce na zawodach powiatowych.
W 1965 roku OSP otrzymuje przydział samochodu strażackiego marki "Dodge:". Kończy się, więc bezpowrotnie dojeżdżanie do pożarów końmi.
Następnym bardzo ważnym i kosztownym przedsięwzięciem była budowa nowego budynku tak zwanego Domu Strażaka. Przesięwzięcie przeprowadzono wspólnie z Gromadzką Radą Narodową przy wydatnej pomocy finansowej mieszkańców Handzlówki. Prezesem w straży był wtedy Jan Lew, a naczelnikiem Władysław Kuźniar. Nowoczesny ten piętrowy budynek oddano do użytku w 1969 roku. W tym też czasie przydzielono jednostce nowy samochód marki "Żuk".
W 1996 roku OSP otrzymuje nowy sztandar, w tym też właśnie roku otrzymuje samochód bojowy marki "Star 266"pod zabudowę pożarniczą. W pełni wyposażony samochód zostaje uroczyście przekazany jednostce 1998roku, w tym też roku jednostka zostaje podłączona do selektywnego alarmowania drogą radiową w Komendzie Powiatowej PSP w Łańcucie.
W 1999 roku na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Komendant Główny PSP w Warszawie włącza jednostkę OSP w Handzlówce do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
W 2002 roku OSP organizuje w Handzlówce Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W 2007 roku na mocy uchwały zarządu OSP zostaje powołana do życia Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której opiekunem jest nauczyciel wychowania fizycznego mgr Maciej Kusiak.
W 2009 roku OSP organizuje po raz drugi zawody by tym razem wyeliminowac odwieczny pech i sięgnac po zwycięstwo. Drużyna wystąpiła w składzie: Krzysztof Pondel, Paweł Rajzer, Robert Pelc, Maksymilian Cwynar, Maciej Musz, Marek Kuźniar, Mateusz Cwynar, Grzegorz Jarosz oraz Tomasz Rajzer. Było to pierwsze zwycięstwo w zawodach od ponad 20 lat, również MDP po raz pierwszy wystartowało w zawodach i zajęło III miejsce w składzie: Piotr Puziewicz, Rafał Balawender, Tomasz Majewski, Dawid Świątek, Kamil Ząbroń, Kamil Jaroń, Damian Ząbroń, Krystian Musz, Szczepan Gorczyca i Kamil Cwynar.
Obecnie jednostka posiada dobrze przeszkolonych członków i jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt pożarniczy. Ten dorobek to w większości zasługa obecnego prezesa Adama Rajzera, który pełni tę funkcję od 1989 roku. Ten czas i osiągnięcia to chyba najlepszy przykład, że odpowiednia osoba zajmuje odpowiednie miejsce w zarządzie OSP. W skład obecnego zarządu wchodzą:
PREZES-Adam Rajzer
NACZELNIK-Andrzej Homenda
Z-ca NACZELNIKA- Krzysztof Pondel
SEKRETARZ-Jadwiga Balawender
SKARBNIK- Piotr Nykiel
GOSPODARZ- Krzysztof Musz
CZŁONEK- Marek Mac

KOMISJA REWIZYJNA OSP:
PRZEWODNICZĄCY - Alfred Pelc
SEKRETARZ - Józef Pondel
CZŁONEK - Jan Pelc

Na szczególną uwagę zasługują nazwiska osób pełniących funkcje prezesów jednostki, dzięki którym przez prawie już 100 lat jednostka cały czas istnieje i niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują, są to: Jan Lenar, Antoni Kisała, Jan Lew, Ludwik Cieszyński, Józef Lenar, Teodor Szpunar, Józef Pelc, Jan Król, Władysław Kuźniar, Antoni Balawender oraz obecny prezes Adam Rajzer.

Dołącz do nas
Google+