OSP Handzlówka
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Ratownik – osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r

Dzisiaj nasza jednostka zyskała 3 ratowników, uprawnionych do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Po odbyciu 66 godzinnego kursu prowadzonego przez firmę Dream Team i zdanego egzaminu nasi członkowie będą mogli udzielać fachowej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia przy użyciu torby medycznej PSP R1. 

 

Dołącz do nas
Google+