OSP Handzlówka

Sezon grzewczy

Uwaga !!!

Należy zadbać o przegląd okresowy przewodów kominowych jak i piecyka. W mieszkaniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych (jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej),
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Należy pamiętać o tym, że tlenek węgla (czad) wydziela się gdy brakuje dopływu świeżego powietrza do Twojego mieszkania. Dlatego należy zastosować mikrowentylację okien i drzwi. Nie należy zakrywać kratek wentylacyjnych w drzwiach lub ścianie.
Głównym źródłem zatruć czadem w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Pamiętajmy także, że nagromadzenie sadzy w przewodzie kominowym może doprowadzić do pożaru.

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

wykonując połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Państwową Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku,
wygasić ogień w piecu, kominku,
zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),
przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku,
udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

Dołącz do nas
Google+