Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Korniaktowie Południowym / powiat łańcucki / województwo podkarpackie.

Pracujemy wedle zasady "Bogu na chwałę - ludziom na ratunek". Strażacy ochotnicy zamieszkują naszą małą ale jakże piękną miejscowość. Jesteśmy na ratunek każdemu, kto potrzebuje pomocy, począwszy od gaszenia pożarów, a skończywszy na konstuowaniu wałów przeciwpowodziowych.
Międzyczasie uczestniczymy w szkoleniach i ćwiczeniach manewrowych, w gminnych zawodach strażackich i wielu innych przedsięwzięciach.
Dodatkowo współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Celem naszej pracy jest pomoc w postaci rozwożenia żywności najbardziej potrzebującym z naszej wsi.
W okresie letnim organizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet "Krokus" świetne zabawy i festyny przy Domu Ludowym znajdującym się w centrum naszej miejscowości.

Dołącz do nas
Google+