OSP Klimkówka
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2014

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2014

Pierwszy kwartał nowego roku to czas podsumowań i sprawozdań. Właśnie w tym okresie odbywają się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych. W sobotę 8 lutego w świetlicy OSP w Klimkówce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków tutejszej OSP. Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał Prezes OSP w Klimkówce dh Józef Krukar .

Następnie przystąpiono do przedstawienia sprawozdań: Prezes Józef Krukar przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie z działalności finansowej złożyła skarbnik OSP Kazimierz Grysztar, sprawozdanie z działalności drużyny bojowej złożył komendant OSP Zbigniew Brzęk natomiast przewodniczący komisji rewizyjnej Jan Krukar przedstawił sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy i zatwierdziło bilans.

Jednym z głównych tematów podczas sprawozdań był zakup nowego sprzętu bojowego i modernizacja remizy.

Dołącz do nas
Google+