O nas

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach założona została w 1904r. Celem założenia jednostki było zwalczanie częstych pożarów występujących w owych czasach. Wydarzenia jakie miały miejsce w historii naszego kraju sprawiły iż działalność naszej jednostki była niestabilna spowodowana m.in. wojnami jakie nawiedziły nasz kraj. Sytuacja zaczęła poprawiać się wraz z upływem lat począwszy od wybudowania nowej strażnicy która została oddana do użytku w 1963 roku, i która po nieustających modernizacjach służy strażakom po dzisiejszy dzień. Podobna sytuacja miała miejsce również ze sprzętem strażackim począwszy od środków transportu po sprzęt gaśniczy a później także ratowniczy. Dużym przełomem był moment wstąpienia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miało to miejsce 10 kwietnia 1997 roku. Od tamtego czasu dzięki środkom Komendy Głównej PSP jak i Urzędu Gminy trwa nieustanne doposażanie jednostki w coraz to bardziej nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.
Terenem działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach, jako jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, jest teren Powiatu Krośnieńskiego. W granicach terenu działania OSP w Rogach znajdują się znaczne części Magurskiego Parku Narodowego, Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, część obszaru chronionego Beskidu Niskiego. W powiecie wg analizy zagrożenia powodziowego znajduje się teren zalewowy od rzek: Wisłok, Lubatówka, Jasiołka
i Morwawa.
Zadaniem naszym jest także zwiększanie skuteczności walki z pożarami, zmniejszanie emisji trujących gazów powstających w procesie spalania, ochrona terenów odległych od źródeł zaopatrzenia w wodę, a także zminimalizowanie uciążliwości związanych z okresowym brakiem wody pitnej.
Stan osobowy członków czynnych jednostki na dzień dzisiejszy stanowi 43 druhów w tym 27 uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+