Historia Ochotniczej Straży Pożarnej W Rożniątowie

       Pierwsze informacje o ochronie przeciwpożarowej w Rożniątowie (Rosniontau) pochodzą z 1891 r. Według istniejących źródeł pisanych w miejscowości Szymiszów (Schimischow) i Rożniątów (Rosniontau) oraz obwód dworski (Gutsbezirke) Szymiszów (Schimischow) i Rożniątów (Rosniontau) utworzył Związek Sikawkowy (Spritzenverband). Status związku został spisany 25 września 1891 r. w Szymiszowie (Schimischow), a podpisy pod nim złożyli : Josef Malek, Franz Wyrwol i August Otschipka. Dokument został zatwierdzony 6 kwietnia 1892 r. przez przedstawiciela komisji powiatowej. Jak długo związek działał, nie udało się ustalić.
Strażnica w 1959 roku         Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (Freiwillige Feuerwehr) w Rożniątowie (Rosniontau) powstała w 1935 r z inicjatywy mistrza ślusarskiego Emanuela Pyki. W tym czasie na wyposażeniu jednostki była konna ręczna sikawka , której z powodzeniem używano jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. Sikawka i sprzęt strażacki były przechowywane w gminnej szopie, która pełniła funkcję remizy. Obiekt znajdował się w tym samym miejscu co obecna remiza. Dla wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej gmina zatrudniała stróża nocnego który kilka razy w nocy dokonywał obchodu wsi. Funkcje stróża przez wiele lat pełnił Adolf Suslik. Stróż był wyposażony w trąbkę alarmową, za pomocą której alarmował strażaków i mieszkańców o pożarze lub innym niepokojącym wydarzeniu. Pod koniec lat pięćdziesiątych funkcje stróża nocnego zniesiono. Od tego czasu mieszkańcy sami prowadzili nocne patrole. Każdej nocy dwie osoby obchodziły wieś.
W latach 1935-1945 do straży pożarnej należeli m.in.: Emanuel Pyka, kupiec Rajmund Paisdzior, Anton Paisdzior, robotnik Alois Paisdzior, Wilhelm Paisdzior, Paul Gawilk, Josef Gawlik, Johann Gawlik, Valentin Piossek, Emil Piossek, Wilhelm Piossek (1914-1942), Emil Urbanczyk(1920-1942), Erich Walloschek, Heinrich Walloschek, robotnik Richard Malik, robotnik Anton Thomalla, Emil Bischoff, gminny posłaniec Michael Ochwat, rolnik Josef Adamik (1912-1942), Franz Adamik, Bernard Schikora i Alfons Nowak.
Przebudowa remizy w 1992 roku         W czasie II wojny światowej (1939-1945) kilkunastu strażaków zostało powołanych do służby w wojsku niemieckim i wysłanych na front. Ich miejsce w jednostce zajeły dzielne kobiety pod dowództwem Rajmunda Paisdziora. W 1945 r. działalność straży pożarnej została zawieszona. Starą remizę przejeli żołnierze radzieccy. W niej przetrzymywali część kobiet ze wsi, które zmusili do kopania okopów. Nie wiadomo, kiedy jednostka wznowiła swoją działalność. Wiemy że w latach 1950-1956 komendantem był Michał Ochwat, a naczelnikiem Erich Bodenka. Jednostka miała na stanie konną ręczną sikawkę oraz podręczny sprzęt strażacki.
Stan po przebudowie        W latach 1957-1960 wybudowano nowa remizę między krzyżem kamiennym a transformatorem elektrycznym. Przy jej budowie pracowali strażacy, mieszkańcy wsi oraz fachowcy: murarze i cieśle. Budowa przebiegała pod nadzorem przewodniczącej Rady w Szymiszowie Janiny Tomczyk i komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Jerzego Szotki(1924-2012). W 1960 r. podczas obchodów 25-lecia istnienia jednostki remiza została uroczyście otwarta. Z okazji jubileuszu i otwarcia remizy strażacy otrzymali motopompę M-200 i kilka węży strażackich. W 1965 r. jednostka otrzymała przyczepkę strażacką z osprzętem do ciągnika. W latach 1972-1974 prezesem był Michał Ochwat a potem Leon Szewczyk. Od 1978 r. prezesem jest Karol Bischoff. W tym czasie do straży należało 23 członków czynnych i 7 wspierających. Na stanie jednostki była motopompa M-800 Polonia i podstawowy sprzęt strażacki. W 1985 r. obchodzono jubileusz istnienia 50–lecia istnienia jednostki. W 1988 r. miała miejsce uroczystość przekazania sztandaru strażackiego jednostce, jego poświęcenie odbyło się 4 maja 1989 r. Sztandar został ufundowany przez samych strażaków. Inicjatorami wykonania sztandaru byli Paweł Pazur i Jan Wyrwoł. Fundatorami były następujące osoby: Karol Bischoff, Paweł Pazur, Gerhart Plachetka, Henryk Pszowski, Paweł Paździor, Zygfryd Klimek, Hubert Rzytki, Jan Wolny, Norbert Piosek,Wilibald Jelito,Horst Miller, Mieczysław Janczyszyn, Gerhart Hiter, Zygfryd Opiółka, Jan Żminkowski, Jan Wyrwoł, Jerzy Wyrwoł, Alfons Wyrwoł, Norbert Nowak, Ginter Gawilk, Gerhart Gawilk i Jan Bartek.
Remiza w 2012 roku        W 1987 r. powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z 13 członkami. W 1988 r. do straży należało 16 członków czynnych, 12 wspierających i 15 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W 1991 r. drużyna strażaków zdobyła I miejsce w zawodach gminnych w Strzelcach Opolskich o puchar burmistrza. W październiku 1995 r. jednostka OSP Rożniątów otrzymała samochód pożarniczy marki Żuk A-156 J ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelcach Opolskich. W tym czasie do straży należało 31 członków czynnych oraz 16 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W grudniu 1997 r. strażacy otrzymali od Nadleśnictwa Strzelce Opolskie piłę spalinową Solo-651, jako podziękowanie za pomoc udzieloną podczas powodzi, oraz motopompę strażacką Tohatsu ufundowaną przez burmistrza Strzelec Opolskich Krzysztofa Fabianowskiego. W 2000 r. do straży należało 40 członków czynnych, 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i 10 Harcerskiej Drużyny Pożarniczej.
        W październiku 2001 r. kierowca Jan Wyrwoł, a w grudniu druh Damian Wolny zawieźli dary dla powodzian w okolicach Nowego Sącza. W sierpniu 2002 r. mieszkańcy Rożniątowa obchodzili jubileusz 700-lecia istnienia osady. Strażacy pomagali organizatorom w przygotowaniach i przeprowadzeniu uroczystości jubileuszowych. W październiku 2002 r. urząd miejski w Strzelcach Opolskich ufundował jednostce agregat prądotwórczy Geko 2500-A. 26 Marca 2004 r. próbowano włamać się do świetlicy i do remizy. Uszkodzono zamki w drzwiach oraz same drzwi. Na szczęście nic nie skradziono. W latach 1997 i 2010 jednostka brała udział w usuwaniu skutków powodzi ,a w 2008 r. usuwania skutków tornada. W 2013 r. rozpoczęto rozbudowę remizy, którą zakończono w tym roku. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków gminnych i zewnętrznych oraz przez samych strażaków poprzez prace społeczne. Od wielu lat strażacy z drużyn seniorów i młodzieżowej z powodzeniem brali i biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych na różnych szczeblach. W zawodach miejsko gminnych wiele razy zdobywali czołowe lokaty. Strażacy uczestniczą też w szkoleniach, podczas których podnoszą swoje kwalifikacje.Stan obecny remizy po dobudowie boksu garażowego

Największe pożary i inne żywioły w Rożniątowie i okolicy:
         W historii Rożniątowa i przysiółka Biadacz było kilka pożarów, ale ustalenie dat jest praktycznie niemożliwe. Wiemy jedynie że paliły się: dom mieszkalny Alfonsa Herzla, stodoła Alojzego Chrobaka, zabudowa gospodarcza Thomalli oraz na Biadaczu stodoła Michała Bubały.

- Rok 1710 – w wyniku wielkiego pożaru spłonęła prawie cała wieś.
- Rok 1931 – 22 sierpnia pożar piwnicy budynku w Rożniątowie (Rosniontau). 12 października pożar dachu budynku we wsi. Obydwa pożary gasiła jednostka z Szymiszowa (Schimischow).
- Rok 1942 – pożar gorzelni i stodoły folwarku.
- Rok 1969 – 21 lutego pożar we wsi. Akcja trwała 11 godzin. Do dziś nie da się ustalić, gdzie się paliło.
- Rok 1979 – 11 sierpnia pożar stodoły we wsi.
- Rok 1980 – 6 marca pożar we wsi. Nie ustalono, co się paliło.
- Rok 1981 – 25 kwietnia pożar lasu w pobliżu wsi.
- Rok 1983 – 30 lipca wybuchł groźny pożar na wzgórzu rożniątowskim. Z uwagi na brak dostępu do wody strażacy gasili ogień ziemią za pomocą łopat.
- Rok 1988 – 10 października pożar pomieszczenia kotłowni w domu mieszkalnym Kazimierza Wolfa.
- Rok 1989 – 3 września pożar lasu w okolicy wsi.
- Rok 1995 – 31 lipca wielki pożar zboża na polu.
- Rok 1999 – 23 sierpnia pożar ścierniska w pobliżu wsi. 23 grudnia pożar stogu słomy rolnika Pawła Paździora.
- Rok 2003 – 16 sierpnia pożar stogu słomy rolnika Horsta Millera.
- Rok 2010 – 28 września pożar w budynku socjalnym przy ulicy Wolności 18. Pożar spowodował Romuald M. po zażyciu środków odurzających.
- Rok 2011 – w lutym pożar konstrukcji dachu domu przy ulicy Krótkiej. 29 maja tuż po północy pożar ( ta sama posesja, gdzie był pożar w lutym) przybudówki z garażem i poddasza domu.
- Rok 2013 – 2 kwietnia pożar w restauracji Wiktoria w Rożniątowie. W trakcie zabawy weselnej częściowo spłonęła podbitka dachowa. 18 kwietnia tragiczny w skutkach pożar starej stodoły na Biadaczu. W ogniu zginął starszy mężczyzna.

Dołącz do nas
Google+