OSP Rożniątów
Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze - zaliczone

           Dnia 1 lutego 2014 roku w świetlicy wiejskiej  odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Rożniątów. W tym roku mieliśmy okazję gościć burmistrza  Strzelec Opolskich, Tadeusza Goca, radnego, a zarazem członka Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Józefa Bociana oraz przedstawiciela PSP, mł. bryg. Janusza Filipkowskiego.

           Zebranie odbyło się według wcześniej przygotowanego porządku. Odczytano sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Po tym przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. W trakcie głosowania  jednomyślnie udzielono absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy i przyjęto wszystkie plany na ten rok. Podczas dyskusji głos zabrali goście dziękując jednostce oraz wszystkim strażakom za trud i poświęcenie z jakim niosą pomoc potrzebującym. Mł. bryg. Filipkowski przedstatwił statystyki dotyczące pożarów i innych zdarzeń, w których swój udział brały jednostki OSP  naszej gminy za okres 2013 roku.

           Na zakończenie  tradycyjnie przygotowany został poczęstunek i w miłej atmosferze zebranie dobiegło końca.

<<  Serdecznie dziękujemy wszystkim druhom i druhnom oraz szanownym gościom za przybycie na tegoroczne zebranie >>

>>  Do zoabczenia za rok na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym  <<

Dołącz do nas
Google+