OSP Rożniątów

Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze

Informujemy w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniątowie, iż 01.02.2014 (sobota) odbędzie się zebranie sprawozdawcze. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17.00 w świetlicy TSKN w Rożniątowie.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków

3. Przyjęcie porządku zebrania

4. Sprawozdanie z działalności

5. Sprawozdanie finansowe

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

7. Przedstawienie projektu działalności i planu finansowego na rok bieżący

8. Dyskusja

9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy

10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego

11. Wolne wnioski

12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji

13. Zakończenie zebrania

Dołącz do nas
Google+