OSP Rożniątów
Zebranie sprawozdawcze za rok 2014

Zebranie sprawozdawcze za rok 2014

W sobotę 24 stycznia bieżącego roku o godzinie 16.00 miało miejsce zebranie sprawozdawcze z działalności OSP w Rożniątowie. W związku z małą ilością członków przybyłych na zebranie, gościło ono w pomieszczeniu miejscowej świetlicy.

     Na tegorocznym zebraniu gościliśmy radnego ze Strzelec Opolskich, pana Henryka Skowronka, tradycyjnie już zaprzyjaźnionego druha Jana Bogusza oraz druha Edwarda Dalibóga.

     Zebranie przebiegało według ustalonych punktów:

 • otwarcie zebrania przez druha Karola Bischoffa, prezesa OSP,
 • wybranie druha Pawła Paździora na przewodniczącego zgromadzenia,
 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków w następującym skłądzie: Andrzej Janczyszyn, Damian Wolny, Rafał Kopa,
 • wybranie protokolanta w osobie druha Zygmunta Opiołka,
 • odczytanie sprawozdania z działalności OSP za rok 2014,
 • odczytanie sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie planu finansowego oraz zapotrzebowania na sprzęt na rok 2015,
 • odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
 • przedstawienie planu działalności na 2015 rok,
 • zabranie głosu przez druha Jana Bogusza na temat działalności służb przeciwpożarowych w naszej gminie za rok ubiegły,
 • zabranie głosu prze radnego, pana Henryka Skowronka,
 • zabranie głosu przez druha Edwarda Dalibóga,
 • głosowanie za przyjęciem absolutorium na wnioski i sprawozdania przedstawione we wcześniejszym etepach zebrania zakończone jednogłośnym przyjęciem,
 • odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków,
 • wolne wnioski,
 • ogólne podziękowania i zakończenie formalnej części zebrania.

     Tradycyjnie po oficjalnej części nastąpił poczęstunek i dyskusje związane z działalnością i przyszłością Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniątowie.

<< Serdecznie dziękujemy wszystkim druhom oraz szanownym gościom za przybycie na tegoroczne zebranie >>

>> Do zoabczenia za rok na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym <<

Zdjęcia: dh Edward Dalibóg

Dołącz do nas
Google+