OSP Rożniątów

Szkolenie konserwatorów sprzętu

W ciągu kolejnych dni 12.03,15.03,18.03,21.03,24.03,27.03 zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu konserwowania i zaawansowanej obsługi sprzętu znajdującego się w posiadaniu jednostek OSP jak i zapoznania oraz obsługi urządzeń znajdujących się na stanie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskiech.

Do szkolenia wyzanczeni zostali następujący druhowie:
- dh Jan wyrwoł
- dh Rafał Obruśnik
- dh Dawid Obruśnik

W zakres szkolenia wchodziło przygotowanie teoretyczne i praktyczne z  obsługi i konserwowania sprzętu:
- autopompy
- motopompy
- aparaty oddechowe
- agregaty pradotwórcze
- piły spalinowe
- urządzenia hydrauliczne

Szkolenie zakończyło się egzaminem składającym się z trzech części: obsługi autopomp, obsługi urządzeń hydraulicznych i obsługi agragatów prądotwórczych.
Zajęcia prowadzone były w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskiech pod nadzorem strażaków z zmiany pierwszej i czujnym okiem mł. ogn. Waldemara Joszko,  za co serdecznie dziękujemy.

Dołącz do nas
Google+