OSP Rożniątów
Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP z gminy Strzelce Opolskie

Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP z gminy Strzelce Opolskie

W dniach od 5 do 22 listopada dwaj nasi druhowie, dh Mariusz Ochwat oraz dh Dawid Obruśnik uczestniczyli w szkoleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Które to obejmuje następujący zakres czynności:

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
1) resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem
według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
2) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
3) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
4) ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
5) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
6) stosowanie tlenoterapii biernej;
7) ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
8) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
9) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ogłoszenie standardów postępowania
zespołu ratownictwa medycznego i kierującego, ust. 2.

Szkolenie to zakończyło sie Egzaminem przed komisją w składzie Ordynatora Oddziału Ratunkowego
w Strzelcach Opolskich oraz ratowników medycznych i pielęgniarek.
Po którym to druhowie otrzymają Certyfikaty Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zajęcia obejmowały 31 godzin teori oraz 43 godziny pratkyczne.

Dziękujemy za trud, cenne porady, dzielenie się doświadczeniem oraz zaangarzowanie, personelowi medycznemu
z Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Strzelcach Opolskich.

Podziękowania za organizację szkolenia należą sie dh mł. bryg Arturowi Wiśniewskiemu a za prowadzenie wykładów
z strony strażackiej dh mł. bryg Piotrowi Zdziechowskiemu.

 

Dołącz do nas
Google+