Historia jednostki (1947-2007)

   Dnia 23 stycznia 1947 roku została zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna. Inicjatorami byli: Władysław Bochyński, Władysław Guzowski i Bolesław Romanowski. Po zorganizowaniu jednostki OSP komendantem został wybrany Władysław Bochyński, zastępcą Bolesław Romanowski i prezesem Władysław Guzowski. Lata były trudne: brak było umundurowania i odpowiedniego sprzętu. Na wyposażeniu była wysłużona sikawka ręczna ciągnięta do pożaru przez konie, a w następnych latach przez traktor.
W 1950 roku prezesem OSP został Bolesław Romanowski, a komendantem Stanisław Herc. Prezes Romanowski wystarał się w Komendzie Powiatowej w Prudniku o amerykański ciągnik artyleryjski oraz motopompy – mechanikiem został Ewald Tomala.
Samochód został przydzielony w 1954 roku. Kierowcami byli: Franciszek Winiarz, Feliks Chraniewicz i Jan Kraczkowski. Powiększył się stan osobowy jednostki do 36 osób w tym dwie drużyny młodzieżowe.
   W 1955 roku komendantem został Leon Janicki. Przy remizie zostaje wybudowana wieża do suszenia węży. Do aktywnych członków OSP należeli: Stanisław Gniewczyński, Jan Łotocki, Mieczysław Skwir, Antoni i Józef Maciejewicz, Michał Białoskórski i Józef Fiałkowski. Przy jednostce OSP istniała orkiestra dęta, która występowała przy różnych uroczystościach państwowych i kościelnych. Kierownikiem orkiestry był Bolesław Romanowski.
W latach 70tych uzupełniono zarząd OSP. Zastępcą naczelnika został Józef Gniewczyński, sekretarzem Bronisław Kielański, skarbnikiem Edmund Jakubów, a przewodniczącym Komicji Rewizyjnej Michał Zamojski. Jednostka nasza otrzymała samochód bojowy po kapitalnym remoncie. Zobowiązywało to nas do udziału w akacjach bojowych na dalszych odległościach. Kierowcą samochodu został Wiesław Skowron.
   Dnia 11 stycznia 1972 roku został powołany społeczny komitet budowy nowej remizy. Członkowie OSP zadeklarowali czynny udział w pracach. 10 maja 1975 roku z okazji „Dnia Strażaka” społeczeństwo Racławic Śląskich było świadkiem niebywałej uroczystości. W tym dniu jednostka OSP otrzymała nową remizę. W obecności licznie zgromadzonych mieszkańców wsi i okolicznych jednostek OSP, po przemówieniu odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i zwiedzanie pomieszczeń remizy. Na pobliskim boisku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Gminy Głogówek o Puchar Naczelnika Miasta i Gminy. I-sze miejsce zajęła drużyna OSP Racławice Śląskie.
   Dnia 25 maja 1984 roku z okazji „Dnia strażaka” odprawiona została Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin z poświęceniem witraża Św. Floriana. Prezes Bolesław Romanowski i Bronisław Kielański zamówili wykonanie do kościoła witraża św. Floriana u Tomasza Cuber w Głogówku. Koszt wynosił 20 000zł. Były to składki dobrowolne strażaków.
18 października 1984 roku zmarł pionier pożarnictwa w Racławicach Śląskich – organizator OSP oraz jej wieloletni naczelnik i prezes Bolesław Romanowski, gorący miłośnik straży, gorliwy w działalności organizacyjno-bojowej jak również inicjator czynów społecznych.
   Dnia 11 grudnia 1984 roku na zebraniu sprawozdawczo-programowym jednogłośnie wybrano na prezesa Bronisława Kielańskiego, na sekretarza Bazylego Wielichowskiego, zastępcą naczelnika wybrano Mariana Grabowskiego.
Na zebraniu w dniu 13 lutego 1993 roku dokonano wyboru nowego zarządu. Prezes: Henryk Fiałkowski, naczelnik: Andrzej Łukasiewicz, sekretarz: Bronisław Kielański, skarbnik: Witold Cymbalski, przewodniczący komisji rewizyjnej: Jerzy Kobylański, członkowie komitetu rewizyjnego: Zygmunt Iwaszkiewicz, Marian Andrzejczak i Tadeusz Grabski, kierowca: Marian Pelc.
   Do zarządu dołączył Kazimierz Bodaszewski i Stanisław Laskowski, którzy 11 stycznia 1995 roku objęli stanowiska: Kazimierz Bodaszewski został wybrany prezesem OSP, a Stanisław Laskowski skarbnikiem.
   W związku ze zbliżającą się 50-tą rocznicą powołania OSP Racławice Śląskie padła propozycja starania się o wręczenie sztandaru. Akceptacja tego założenia musiałby być poparta przez ogół mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim.
Dnia 24 kwietnia 1996 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym sprawę sztandaru dla jednostki OSP poparł ogół mieszkańców wsi. Został wybrany komitet sztandarowy. Przewodnicząca Zdzisława Szkwarek (Przez Banku Spółdzielczego w Głogówku), członkowie: Franciszek Surma (Prezes RSP w Racławicach Śląskich), Jan Adamów (Rolnik indywidualny) oraz ks. Kazimierz Świstek (Proboszcz Parafii).
Dnia 1 czerwca 1997 roku odbyła się w Racławicach Śląskich wielka uroczystość. Jednostka OSP Racławice Śląskie z okazji 50-lecia powołania otrzymała sztandar. W czasie uroczystości jednostka OSP Racławice Śląskie została włączona do Krajowego Systemu Ratownicze-Gaśniczego. W uroczystości wzięli udział: płk Roland Koczewski, ppłk Michał Stanisławski, prezes zarządu woj. PSL – Zbigniew Figa, burmistrz Głogówka Karol Kopacz, Komendant Rejonowej Straży Pożarnej Krzysztof Maslarkiewicz. Gratulacje z tej okazji zadesłał Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak oraz Aleksander Kwaśniewski – prezydent RP.
   W dniach 7-15 lipca 1997 roku w wyniku obfitych opadów deszczu nastąpiła ogromna powódź – określana mianem „powodzi tysiąclecia”. Duża rolę w akcji ratowniczej odegrała nasza jednostka OSP. Nasi strażacy ofiarnie, z pełnym poświęceniem, bez wytchnienia pracowali zarówno w czasie powodzi jak i przy usuwaniu jej skutków.
W dniach 8-10 lipca 1999 roku nawiedziła naszą wieś kolejna powódź. Nie tak groźna, jak przed dwoma laty, jednak członkowie naszej straży mięli znów dużo roboty przy usuwaniu jej skutków. Kolejna powódź nawiedziła nas w 2001 roku.
   Dnia 5 lipca 2003 roku „Piknik na miedzy” tak nazwana została impreza na granicy, w której udział wzięli przedstawiciele dwóch krajów i trzech gmin: Lubrzy, Głogówka i czeskiej Osoblahy. Na łącz, obok obelisku „słupa szwedzkiego” zgromadzili się ludzie, którym bliska jest przyjaźń między obu narodami. Podpisano akt współpracy pomiędzy OSP Racławice Śląskie i SDH Osoblaha oraz LZS Racławice Śląskie i TJ Slezan Osoblaha.
Dnia 3 lipca 2005 roku w Nowej Wsi odbyły się IV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W klasyfikacji generalnej I miejsce w kategorii „C” zajęła nasza drużyna – oni też startowali w zawodach wojewódzkich zajmując IX miejsce. W kategorii drużyn męskich nasza drużyna zajęła IV miejsce na 13 drużyn startujących.
Dnia 5 maja 2003 roku nasze strażackie święto wzbogaciło się o dodatkową uroczystość. W dniu tym nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej figury św. Floriana w grocie przy remizie. Grotę wykonał druh Czesław Maciaszczyk.
   OSP Racławice Śląskie rok 2008Dobrze układa się współpraca OPS ze Szkołą i Gimnazjum. O przyszłość straży w Racławicach możemy być spokojni: świadczą o tym miejsca w zawodach pożarniczo-sportowych i turniejach „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym i nie tylko. Drużyna harcerek zajęła 4 razy I miejsce i 3 razu II, drużyna harcerzy 6 razy I miejsce, kobiety 8 razy I miejsce.
W turniejach wiedzy pożarniczej zwyciężali: Jacek Wojtanowicz, Piotr Smoleń Karolina Bukowska i Julia Strzeduła.
Oczkiem prezesa i zarządu jest remiza. Ciągle jest modernizowana, a prace wykonują sami strażacy w czynie społecznym. Wymiana okien i bram wyjazdowych do garażu, nowe pokrycie dachu, okratowanie okien, urządzenie kuchni w byłej hydroforni, kafelkowanie sanitariatu i kuchni, podniesienie syreny przez dobudowę metalowej konstrukcji, przygotowanie nowego lokum dla orkiestry. Całość remizy ocieplono i odmalowane z zewnątrz i wewnątrz. Wymieniono instalację elektryczną. Przestawiono maszt flagowy i wyłożono kostką nowe dojście do groty Św. Floriana.
Członkowie naszej OSP w okresie 60-lecia chętnie uczestniczyli we wszystkich pracach na rzecz naszej jednostki jak i na rzecz naszej miejscowości. Pozostaje życzyć sobie następnych 60 lat tak owocnej służby dla dobra mieszkańców naszej miejscowości oraz naszej gminy.
Udostępniono przez strażaków w niedziele 1 lipca 2007.
Napisał: Bronisław Kielański.

Dołącz do nas
Google+