OSP Opole-Szczepanowice
Walne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok

Walne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok

W sobotę 15.03.2014r. w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013.

Na początku zebrania minutą ciszy uczczona została pamięć śp. dh Piotra Poliwody - emerytowanego funkcjonariusza KW PSP Opole. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Mateusz Kupka, a sprawozdanie ze swej działalności za rok 2013 przedstawili: naczelnik, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono plan działalności oraz plan finansowy na bieżący rok. Zarząd OSP otrzymał absolutorium za rok 2013. Poruszony był także temat rozbudowy naszej jednostki, która niestety nie doszła do skutku w roku ubiegłym ze względu na zmiany w projekcie. Na zebraniu oprócz druhów oraz druhen pojawili się również zaproszeni goście: Komendant Miejski PSP bryg. Witold Trojnar, przedstawiciel KM PSP Opole kpt. Marcin Urban, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Opolu Rajmund Dorotnik, Prezes ZOSP pow. Opole-Grodzki miasta Opola dh Jerzy Mędrzycki oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek: OSP Bierkowice, OSP Grudzice i OSP ORW Opole, a także przedstawiciel Zespołu Szkół w Chróścinie, w którym postało Liceum Strażackie. Serdecznie dziękujemy za wszelkie pochwały, rady oraz pomysły ze strony przedstawicieli PSP Opole. Na zebraniu wyróżniono trzech druhów: Mateusza Kupkę , Sebastiana Kanię oraz Norberta Przybyłę za wkład w życie jednostki oraz czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+