Poczet sztandarowy podczas dnia strażaka w 2012r.

Obecny sztandar ufundowany został przez mieszkańców Praszki oraz instytucje i firmy - sponsorów pożarnictwa, z okazji jubileuszu 100-lecia OSP w Praszce w roku 1982. W tym samym czasie został on uhonorowany najwyższym odznaczeniem pożarniczym - złotym znakiem związku OSP RP, który został przyznany jednostce OSP w Praszce.

Wg opowieści nestora pożarnictwa z Praszki honorowego druha Adama Bilskiego - władze komunistyczne zabroniły haftowania symboli religijnych na sztandarach. Toteż sposobem udało się przyszyć podarowany przez siostry Felicjanki medalik. W takiej formie z medalikiem, który do dnia dzisiejszego przyszyty jest przy przecięciu liści laurowych, sztandar został poświęcony. 

Sztandar 1982-1.jpgSztandar 1982-2.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do roku 1982  strażacy korzystali ze sztandaru, który został przekazany w 1947r.  

Wypełniając uchwałę walnego zebrania 7 maja 2016r przekazano sztandar OSP z 1947 r do Muzeum w Praszce. W ten dzień ostatni raz w poczcie - sztandar uczestniczył podczas Mszy Św. za mieszkańców Praszki następnie został uroczyście pożegnany w Domu Kultury przez honorowych druhów OSP Adama Bilskiego i Walentego Pilarskiego, którzy służyli mu przez dziesięciolecia.

Sztandar 1947-1.jpg

 Sztandar 1947-2.jpg

Dołącz do nas
Google+