Zarząd

 • Jerzy Gracz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 29.05.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 29-05-2000 jako członek wspierający reprezentując Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszce. Następnie wstapił osobiście do OSP jako członek czynny. W latach 2011-2016 jako członek Komisji Rewizyjnej wspierał doświadczeniem, pomocą i możliwościami każdą inicjatywę Zarządu OSP. W roku 2016 został wybrany do Zarządu OSP, w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa.

  Zamknij
 • Janusz Jarząb

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.03.2010

  Do OSP w Praszce wstąpił 6 marca 2010r. jako członek czynny i strażak ratownik z doświadczeniem dowódcy zmiany Zakładowej Straży Pożarnej POLMO, gdzie obecnie jest Wiceprezesem Zakładowej OSP. Od początku służby w OSP w Praszce brał udział w akcjach ratowniczo gaśniczych jako strażak później także jako kierowca. Od roku 2011 pełni funkcję Naczelnika OSP przyczyniając się do znacznej poprawy gotowości operacyjnej i wyszkolenia pozostałych strażaków. Posiada duży wkład w pozyskaniu samochodów i sprzętu OSP. Aktywnie uczestniczy w życiu Związku OSP RP na każdym szczeblu władz. Przykładnie wypełnia zadania związane z pełnionymi funkcjami oraz reprezentuje jednostkę w poczcie sztandarowym OSP. W latach 2010-2016 jako kierowca, dowódca i strażak uczestniczył w 250 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

  Zamknij
 • Rafał Juszczak

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 12.03.2012

  Do OSP w Praszce wstąpił 12 marca 2012r jako członek czynny. Od 24 listopada 2012 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej przykładnie uczestniczył w 136 akcjach ratowniczo-pożarniczych (do 31-12-2016) i nadal uczestniczy również jako dowódca sekcji OSP.
  Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki oraz pomaga w naprawach sprzętu będąc konserwatorem. Od roku 2016 pełni funkcję Zastępcy Naczelnika OSP w Praszce.

  Zamknij
 • Marian Bilski

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 02.04.1967

  Do OSP w Praszce wstąpił 2 kwietnia 1967 roku. Do dnia dzisiejszego działa bardzo aktywnie w służbie uczestnicząc w szkoleniachi akcjach rat-gaśn. jako strażak i dowódca OSP. W latach 1996-2006 pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika OSP, następnie sprawował funkcję gospodarza do roku 2010 w którym został powołany na stanowisko Naczelnika OSP. Od roku 2016 pełni funkcję Gospodarza OSP. W czasie swojej działalności organizował młodzież do zawodów a także później na szkolenia pożarnicze. Rozpoczął współpracę z organizacjami charytatywnymi takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozyskując sprzęt ratowniczy. Druh aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i uroczystościach pożarniczych, reprezentuje jednostkę będąc chorążym pocztu sztandarowego. W roku 2018 przyjął funkcję Wiceprezesa którą pełni będąc dalej Gospodarem OSP.

  Zamknij
 • Łukasz Bilski

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 02.04.2006

  Od początku służby reprezentuje jednostkę w poczcie sztandarowym OSP, rozpoczyna współpracę ze szkołami pozyskując młodzież do OSP, która corocznie bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych a także w innych wydarzeniach. Wprowadził technologie informatyczne w jednostce (komputeryzacja, powiadamianie SMS, monitoring). W 2007 roku utworzył internetową stronę OSP, potem strony społecznościowe, Rozpoczął współpracę z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja). W 2010r. pozyskał od fundacji WOŚP sprzęt ratowniczy, a rok później szereg starań formalnych w pozyskaniu przez OSP fabrycznie nowego samochodu. W 2011 nawiązał współpracę z Domem Kultury w Praszce, w roku 2014 z Nadleśnictwem Wieluń. W latach 2009-2016 jako dowódca i strażak uczestniczył w 244 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

  Zamknij
 • Damian Cierpucha

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 03.06.2006

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2006-06-03 jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dnia 8 listopada 2008 po uzyskaniu pełnoletności został wpisany w skład członków czynnych OSP. Od 31 marca 2009 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczył w 98 akcjach (do 10-01-2016) i nadal uczestniczy jako wzorowy strażak ratownik oraz kierowca OSP.
  Od 20 listopada 2011 roku w stopniu dowódcy sekcji. Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki będąc wzorem dla młodszych druhów.

  Zamknij
 • Barbara Falarz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 28.02.2009

  Do OSP w Praszce wstąpiła 28 lutego 2009 jako członek czynny OSP.
  W dniu 9 sierpnia 2013 w wyborach uzupełniających walne zebranie OSP powierzyło druhnie funkcję członka Zarządu OSP. Od 16 marca 2010 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczyła w 42 akcjach jako wzorowy strażak ratownik. Podejmuje się inicjatyw społecznych i jest kierownikiem Kobiecej Drużynie Pożarniczej będąc wzorem dla młodszych druhen i druhów.

  Zamknij
 • Adrian Dzikowski

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 05.06.2010

  Do OSP w Praszce wstąpił 5 czerwca 2010r jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, gdzie wykazał się bardzo dużym zaangażowaniem i pomocą dla starszych druhów. Killkukrotnie brał udział w obozach szkoleniowych MDP a także w szeregu prac społecznych. W roku 2016 został wybrany do Zarządu OSP, będąc członkiem zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki OSP. Od 2017 roku w podziale bojowym jednostki czynnie uczestniczy w akcjach ratowniczo gaśniczych - obecnie w stopniu starszy strażak.

  Zamknij
 • Mateusz Mazurek

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.09.2013

  Do OSP w Praszce wstąpił w 6 września 2009 jako członek czynny OSP. Od 14 grudnia 2013 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczył w 29 akcjach jako wzorowy strażak ratownik. Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki będąc wzorem dla młodszych druhów. Od 2016 do 2018 pełnił funkcje sekretarza komisji rewizyjnej OSP. Od 2018 roku jest członkiem Zarządu OSP pełniąc funkcję Skarbnika OSP.

  Zamknij
Dołącz do nas
Google+