Członkowie wspomagający

 • Domański Mieczysław

  Więcej informacji...

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2012-12-09 jako członek wspierający OSP.
  Druh w dużym stopniu wspomaga wszelkie prace remontowe w jednostce. W 2016 roku pomógł i wsparł finansowo remont świetlicy OSP.
  Druh Mieczysław Domański aktywnie uczestniczy we wszelkich wydarzeniach i uroczystościach pożarniczych w Praszce.

  Zamknij
 • Parol Jacek

  Więcej informacji...
  Członek od: 26.02.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2000-02-26 jako członek czynny OSP.
  W ciągu minionych 17 lat służby w pożarnictwie aktywnie uczestniczy we wszelkich wydarzeniach i uroczystościach pożarniczych OSP
  w Praszce.

  Zamknij
 • Ceramika Budowlana Wiesław Dziodzio Praszka

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Firma od początku swojego członkostwa jako członek wspierający OSP (15-04-2000) wspiera działalność jednostki OSP w Praszce finansowo, ponadto przekazuje w darowiźnie materiały remontowe na bieżące utrzymanie strażnicy. Jest także patronatem i wsparciem podczas corocznego roznoszenia kalendarzy strażackich. Właściciel firmy Wiesław Dziodzio od roku 2012 jest członkiem czynnym OSP w Praszce i bardzo aktywnie pomaga w osiąganiu założonych planów i celów OSP.

  Zamknij
 • FDH Mot-Pol

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Firma od początku swojego członkostwa jako członek wspierający OSP (15-04-2000) wspiera działalność jednostki OSP w Praszce finansowo, ponadto przekazuje w darowiźnie materiały warsztatowe do bieżących napraw samochodów i sprzętu ratowniczego. Jest także patronatem i wsparciem podczas corocznego roznoszenia kalendarzy strażackich. Właściciel firmy Andrzej Bilski od roku 2012 jest członkiem czynnym OSP w Praszce i bardzo aktywnie pomaga w osiąganiu założonych planów i celów OSP.

  Zamknij
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Praszka

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Spółdzielnia od początku swojego członkostwa jako członek wspierający OSP (15-04-2000) wspiera działalność jednostki OSP w Praszce finansowo, ponadto wielokrotnie pomaga w organizowaniu przyjęć i zebrań OSP udostępniając własne wypieki i przekazując w darowiźnie artykuły spożywcze. Prezes Zarządu spółdzielni Krystyna Preś od roku 2012 jest członkiem czynnym OSP w Praszce co jeszcze bardziej wpływa na lepszą współpracę i pomoc dla pożarnictwa.

  Zamknij
 • Kęsik Edward

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 15-04-2000 jako członek wspierający. Wspiera działalność jednostki finansowo oraz pomaga we wszelkich spawach dotyczących działalności OSP.

  Zamknij
 • Korzeniowski Leszek

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 15-04-2000 jako członek wspierający. Będąc Posłem na Sejm RP i Prezesem Zarządu FLORA czyni starania w delegowaniu środków finansowych na działalność jednostki.

  Zamknij
 • Macheta Ryszard

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 15-04-2000 jako członek wspierający. Wspiera działalność jednostki finansowo oraz pomaga we wszelkich spawach dotyczących działalności OSP.

  Zamknij
 • Pychyński Kazimierz

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 15-04-2000 jako członek wspierający. Druh pomaga jednostce wsarciem finansowym.

  Zamknij
 • Żurek Danuta

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Do OSP w Praszce wstąpiła 2000-04-15 jako członek wspierający. Wspiera działalność pożarnictwa finansowo.

  Zamknij
 • Adamska Maria

  Więcej informacji...
  Członek od: 20.05.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 2000-05-20 jako członek wspierający. Wspiera działalność pożarnictwa finansowo. Prowadząc aptekę pomagała w uzupełnianiu sprzętu ratowniczego z dziedzin ratownictwa medycznego.

  Zamknij
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce

  Więcej informacji...
  Członek od: 29.05.2000

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce od początku swojego członkostwa jako członek wspierający OSP (29-05-2000) wspiera działalność jednostki OSP w Praszce finansowo, ponadto wielokrotnie użycza swoich zasobów i sprzętu dla bieżącej działalności OSP. Udostępniają budynki i tereny do ćwiczeń jednostki.
  Dzięki uprzejmości Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i pomocy jej pracowników udało się doprowadzić do końca wiele zadań związanych z gospodarczym utrzymaniem terenu, pomieszczeń naszej strażnicy.

  Zamknij
 • Świeykowska Irena

  Więcej informacji...
  Członek od: 06.01.2001

  Do OSP w Praszce wstąpiła 2001-01-06 jako członek wspierający. Wspiera działalność pożarnictwa finansowo. Pomaga w uzupełnianiu sprzętu ratowniczego z dziedzin ratownictwa medycznego.

  Zamknij
 • Krykwiński Tadeusz

  Więcej informacji...
  Członek od: 16.02.2003

  Do OSP w Praszce wstąpił 15-04-2000 jako członek wspierający. Wspiera działalność jednostki finansowo oraz pomaga we wszelkich spawach dotyczących działalności OSP. Do każdej uroczystości państwowej i strażackiej przekazuje w darowiźnie wiązanki, kwiaty i wieńce pogrzebowe.

  Zamknij
 • Paluch Zbigniew

  Więcej informacji...
  Członek od: 12.02.2006

  Do OSP w Praszce wstąpił 2006-02-12 jako członek wspierający. Wspiera działalność jednostki finansowo oraz pomaga we wszelkich spawach dotyczących działalności OSP.

  Zamknij
 • Marian Zawadzki

  Więcej informacji...
  Członek od: 06.02.2011

  Do OSP w Praszce wstąpił 2011-02-06 jako członek wspierający. Wspiera działalność jednostki finansowo oraz pomaga we wszelkich spawach dotyczących działalności OSP.

  Zamknij
 • Bogusław Łazik

  Członek od: 15.02.2014
 • Krzanowski Eugeniusz

  Członek od: 08.12.2014
 • Żółtaszek Jerzy

  Członek od: 08.12.2014
 • Krężęl Jacek

  Członek od: 10.04.2016
 • Jabłoński Jerzy

  Członek od: 22.12.2017
 • Jabłoński Wiktor

  Członek od: 22.12.2017
 • Noga Mieczysław

  Członek od: 22.12.2017
 • Szaniec Edward

  Członek od: 22.12.2017
Dołącz do nas
Google+