Członkowie czynni

 • Gracz Jerzy

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 29.05.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 29-05-2000 jako członek wspierający reprezentując Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszce. Następnie wstapił osobiście do OSP jako członek czynny. W latach 2011-2016 jako członek Komisji Rewizyjnej wspierał doświadczeniem, pomocą i możliwościami każdą inicjatywę Zarządu OSP. W roku 2016 został wybrany do Zarządu OSP, w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa.

  Zamknij
 • Bilski Łukasz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 02.04.2006

  Od początku służby reprezentuje jednostkę w poczcie sztandarowym OSP, rozpoczyna współpracę ze szkołami pozyskując młodzież do OSP, która corocznie bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych a także w innych wydarzeniach. Wprowadził technologie informatyczne w jednostce (komputeryzacja, powiadamianie SMS, monitoring). W 2007 roku utworzył internetową stronę OSP, potem strony społecznościowe, Rozpoczął współpracę z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja). W 2010r. pozyskał od fundacji WOŚP sprzęt ratowniczy, a rok później szereg starań formalnych w pozyskaniu przez OSP fabrycznie nowego samochodu. W 2011 nawiązał współpracę z Domem Kultury w Praszce, w roku 2014 z Nadleśnictwem Wieluń. W latach 2009-2016 jako dowódca i strażak uczestniczył w 244 akcjach ratowniczo-gaśniczych

  Zamknij
 • Jarząb Janusz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.03.2010

  Do OSP w Praszce wstąpił 6 marca 2010r. jako członek czynny i strażak ratownik z doświadczeniem dowódcy zmiany Zakładowej Straży Pożarnej POLMO, gdzie obecnie jest Wiceprezesem Zakładowej OSP. Od początku służby w OSP w Praszce brał udział w akcjach ratowniczo gaśniczych jako strażak później także jako kierowca. Od roku 2011 pełni funkcję Naczelnika OSP przyczyniając się do znacznej poprawy gotowości operacyjnej i wyszkolenia pozostałych strażaków. Posiada duży wkład w pozyskaniu samochodów i sprzętu OSP. Aktywnie uczestniczy w życiu Związku OSP RP na każdym szczeblu władz. Przykładnie wypełnia zadania związane z pełnionymi funkcjami oraz reprezentuje jednostkę w poczcie sztandarowym OSP. W latach 2010-2016 jako kierowca, dowódca i strażak uczestniczył w 250 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

  Zamknij
 • Juszczak Rafał

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 12.03.2012

  Do OSP w Praszce wstąpił 12 marca 2012r jako członek czynny. Od 24 listopada 2012 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej przykładnie uczestniczył w 136 akcjach ratowniczo-pożarniczych (do 31-12-2016) i nadal uczestniczy również jako dowódca sekcji OSP.
  Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki oraz pomaga w naprawach sprzętu będąc konserwatorem. Od roku 2016 pełni funkcję Zastępcy Naczelnika OSP w Praszce.

  Zamknij
 • Chojnowski Jan

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 26.06.1967

  Druh Jan Chojnowski wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce 26 czerwca 1967 roku. Od tego czasu działał bardzo aktywnie w służbie czynnej uczestnicząc w szkoleniach i akcjach ratowniczo – gaśniczych.
  Od roku 1991 wstępuje w skład Komisji Rewizyjnej, później w latach 1992-1996 pełni funkcję gospodarza OSP. Od 1996 roku nieprzerwanie Przewodniczy Komisji Rewizyjnej OSP w Praszce.
  Druh aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i uroczystościach pożarniczych, reprezentuje jednostkę w składzie pocztu sztandarowego OSP w Praszce

  Zamknij
 • Szczypka Bogusław

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 13.02.2005

  Do OSP w Praszce wstąpił 2005-02-13 jako członek wspierający. W chwili obecnej jest naszym członkiem czynnym. Jako członek Komitetu organizacyjnego obchodu Jubileuszu 125-lecia OSP w 2007r. znacząco wspierał jego pracę a także przyczynił się do pozyskania sponsorów wówczas jak i w chwili obecnej. W latach 2011-2016 jako Wiceprezes OSP przyczynił się znacząco w pozyskaniu fabrycznie nowego samochodu dla jednostki.

  Zamknij
 • Mazurek Mateusz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.09.2013

  Do OSP w Praszce wstąpił w 6 września 2009 jako członek czynny OSP. Od 14 grudnia 2013 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczył w 29 akcjach jako wzorowy strażak ratownik. Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki będąc wzorem dla młodszych druhów. Od 2016 pełni funkcje sekretarza komisji rewizyjnej OSP.

  Zamknij
 • Bilski Marian

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 02.04.1967

  Do OSP w Praszce wstąpił 2 kwietnia 1967 roku. Do dnia dzisiejszego działa bardzo aktywnie w służbie uczestnicząc w szkoleniachi akcjach rat-gaśn. jako strażak i dowódca OSP. W latach 1996-2006 pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika OSP, następnie sprawował funkcję gospodarza do roku 2010 w którym został powołany na stanowisko Naczelnika OSP. Od roku 2016 pełni funkcję Gospodarza OSP. W czasie swojej działalności organizował młodzież do zawodów a także później na szkolenia pożarnicze. Rozpoczął współpracę z organizacjami charytatywnymi takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozyskując sprzęt ratowniczy. Druh aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i uroczystościach pożarniczych, reprezentuje jednostkę będąc chorążym pocztu sztandarowego. W roku 2018 przyjął funkcję Wiceprezesa którą pełni będąc dalej Gospodarem OSP.

  Zamknij
 • Cierpucha Damian

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 03.06.2006

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2006-06-03 jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dnia 8 listopada 2008 po uzyskaniu pełnoletności został wpisany w skład członków czynnych OSP. Od 31 marca 2009 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczył w 98 akcjach (do 10-01-2016) i nadal uczestniczy jako wzorowy strażak ratownik oraz kierowca OSP.
  Od 20 listopada 2011 roku w stopniu dowódcy sekcji. Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki będąc wzorem dla młodszych druhów.

  Zamknij
 • Wiatr Barbara

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 28.02.2009

  Do OSP w Praszce wstąpiła 28 lutego 2009 jako członek czynny OSP - Barbara Falarz.
  W dniu 9 sierpnia 2013 w wyborach uzupełniających walne zebranie OSP powierzyło druhnie funkcję członka Zarządu OSP. Od 16 marca 2010 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczyła w 42 akcjach jako wzorowy strażak ratownik. Podejmuje się inicjatyw społecznych i jest kierownikiem Kobiecej Drużynie Pożarniczej będąc wzorem dla młodszych druhen i druhów..

  Zamknij
 • Adrian Dzikowski

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 05.06.2010

  Do OSP w Praszce wstąpił 5 czerwca 2010r jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, gdzie wykazał się bardzo dużym zaangażowaniem i pomocą dla starszych druhów. Killkukrotnie brał udział w obozach szkoleniowych MDP a także w szeregu prac społecznych. W roku 2016 został wybrany do Zarządu OSP, będąc członkiem zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki OSP. Od 2017 roku w podziale bojowym jednostki czynnie uczestniczy w akcjach ratowniczo gaśniczych - obecnie w stopniu starszy strażak.

  Zamknij
 • Korpowski Ryszard

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 01.01.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 1 stycznia 2000r jako członek czynny, jednocześnie strażak Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Oleśnie. Posiadane doświadczenie, które przekazuje druhom ochotnikom
  w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych wzmacnia jednostkę.
  W roku 2011 walne zebranie wybrało druha w skład Zarządu OSP.

  Zamknij
 • Bilski Ryszard

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 03.02.2002

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2002-02-03 jako członek czynny OSP.
  W ciągu 15 letniej służby dla pożarnictwa uczestniczył jako kierowca, dowódca i strażak w 234 akcjach ratowniczo-gaśniczych.
  W latach 2011-2016 był członkiem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP gminy Praszka

  Zamknij
 • Szczepański Artur

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 13.10.2009

  Do OSP w Praszce wstąpił 3 października 2009r jako członek czynny OSP. W roku 2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu OSP. Szkolenie pożarnicze OSP ukończył w 2010 roku. Był konserwatorem i kierowcą samochodu OSP. Od  pracuje w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

  Zamknij
 • Środa Damian

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 07.11.2009

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2009-11-07 jako członek czynny OSP.
  W roku 2010 uzyskał przeszkolenie pożarnicze. W latach 2011-2016 był członkiem Zarządu OSP pełniąc funkcję Zastępcy Naczelnika i Gospodarza.
  Jest członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej w stopniu dowódcy plutonu.
  W ciągu swojej służby brał udział w ponad 100 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Reprezentuje jednostkę podczas wydarzeń i uroczystości w poczcie sztandarowym OSP w Praszce

  Zamknij
 • Pecyna Sebastian

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 01.07.2011

  Do OSP w Praszce wstąpił 1 lipca 2011r jako członek czynny, jednocześnie strażak Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Oleśnie. Posiadane doświadczenie, które przekazuje druhom ochotnikom
  w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych wzmacnia jednostkę.

  Zamknij
 • Kaźmierski Tomasz

  rank
  Członek od: 28.04.2017
 • Kalinowski Karol

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 03.06.2006

  Do OSP w Praszce wstąpiła 2006-06-03 jako członek czynny. Po uzyskaniu szkoleń pożarniczych bierze udział w akcjach rat-gaśn. Od roku 2011-2013 pełnił wzorowo funkcją skarbnika OSP pozyskując i ewidencjonując fundusze na nowy samochód pożarniczy

  Zamknij
 • Cebula Szymon

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 14.08.2007

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2007-08-14 jako członek czynny OSP.
  Od 16 marca 2010 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej przykładnie uczestniczył w 76 akcjach ratowniczo-pożarniczych.
  Od 14 września 2014 roku w stopniu dowódcy sekcji. Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki będąc wzorem dla młodszych druhów.

  Zamknij
 • Zawis Radosław

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.06.2009

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2009-06-06 jako członek czynny OSP. Szkolenie pożarnicze OSP ukończył w 2011 roku. Obecnie posiada stopień dowódcy sekcji OSP. W ciągu swojej służby uczestniczył w 114 akcjach ratowniczo-gaśniczych (do. dn. 31-12-2016)

  Zamknij
 • Bilski Adam

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.03.2010

  Do OSP w Praszce wstąpił w 6 czerwca 2009 jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dnia 12 grudnia 2012 po uzyskaniu pełnoletności został wpisany w skład członków czynnych OSP. Od 21 listopada 2012 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczył w 129 akcjach (do dn 10-01-2016) jako wzorowy strażak ratownik, obecnie dowodzi również akcjami ratowniczymi. Podejmuje się inicjatyw społecznych i udziela się w szkoleniach.

  Zamknij
 • Kramza Rafał

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.03.2010

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2010-03-06 jako członek czynny OSP.
  W roku 2010 uzyskał przeszkolenie pożarnicze. Jest członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej w stopniu dowódcy sekcji. W ciągu swojej służby brał udział w 143 akcjach ratowniczo – gaśniczych (do dn. 10-01-2017) nadal uczestniczy w działaniach OSP jako kierowca.

  Zamknij
 • Michalski Mariusz

  rank
  Członek od: 05.05.1981
 • Nowak Mirosław

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.06.1998

  Do OSP w Praszce wstąpił 6 czerwca 1998. W latach 2000-2006 był członkiem Zarządu OSP pełniąc funkcję Sekretarza. Do roku 2010 uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych jako strażak i kierowca OSP.

  Zamknij
 • Tracz Arkadiusz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 03.06.2006

  Do OSP w Praszce wstąpił 2006-06-03 jako członek młodzieżowy. Po uzyskaniu szkoleń pożarniczych w 2009r. bardzo aktywnie bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jako członek Jednostki Operacyjno Technicznej szkolił młodszych strażaków i trenował kadrę do zawodów sportowo-pożarniczych.

  Zamknij
 • Kulczyńska Patrycja

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.06.2009

  Do OSP w Praszce wstąpiła w 6 czerwca 2009 jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dnia 13 maja 2011 po uzyskaniu pełnoletności została wpisana w skład członków czynnych OSP. Od 24 listopada 2012r będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczyła w 34 (do dn. 10-01-2016) akcjach jako wzorowy strażak ratownik a także obecnie jako kierowca OSP.
  Od 12 lutego 2011 roku jako członek Zarządu OSP podejmuje się inicjatyw organizacyjnych a uczestniczyła w działalności sportowej Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Od 2016 do 2018 pełniła funkcję Skarbnika OSP.

  Zamknij
 • Semeres Rafał

  rank
  Członek od: 06.06.2009
 • Bilski Wiktor

  rank
  Członek od: 02.04.1967
 • Sas Krzysztof

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.04.1997

  Do OSP w Praszce wstąpił w 1997-04-06 jako członek czynny OSP.
  W roku 2012 ukończył szkolenie podstawowe a w 2016 techniczne strażaków ratowników OSP. Uczestniczył w 12 działaniach ratowniczych oraz wielu akcjach społecznych, ćwiczeniach i pracach gospodarczych w OSP. Przez okres 20 letniej służby dla pożarnictwa wielokrotnie reprezentował jednostkę podczas wydarzeń
  i uroczystości będąc w składzie pocztu sztandarowego OSP w Praszce.

  Zamknij
 • Marciszewski Krystian

  rank
  Członek od: 06.06.2009
 • Koziołek Arkadiusz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 17.10.2011

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2011-10-17 jako członek czynny OSP. W roku 2010 uzyskał przeszkolenie pożarnicze, obecnie w stopniu st. str. pełni służbę również w Zakładowej OSP Neapco Europe w Praszce. Dwukrotnie wsparł działania zespołu ratowniczego w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Reprezentuje jednostkę podczas wydarzeń i uroczystości będąc w składzie pocztu sztandarowego OSP w Praszce. Od 30 grudnia 2016 pełni funkcję pomocnika gospodarza OSP.

  Zamknij
 • Tylski Dawid

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 25.07.2013

  Do OSP w Praszce wstąpił 25 lipca 2013 jako członek czynny, następnie strażak Jednostki Operacyjno Technicznej gdzie do końca 2016 roku uczestniczył w 83 razy w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W chwili obecnej w stponiu starszy strażak.

  Zamknij
 • Ślusarski Jakub

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 25.08.2013

  Do OSP w Praszce wstąpił w 25 lipca 2013 jako członek czynny OSP. Od 14 grudnia 2013 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczył w 25 akcjach (do dn. 10-01-2016) i nadal uczestniczy jako wzorowy strażak ratownik. Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki.

  Zamknij
 • Tobiś Krzysztof

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.09.2013

  Do OSP w Praszce wstąpił w 6 września 2013 jako członek czynny OSP. Od 14 grudnia 2013 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczył w 51 akcjach (do dn. 10-01-2016) i nadal uczestniczy  jako wzorowy strażak ratownik. Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki będąc wzorem dla młodszych druhów.

  Zamknij
 • Kowalczyk Agnieszka

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 03.06.2006

  Do OSP w Praszce wstąpiła 2006-06-03 jako członek młodzieżowy.
  Brała udział w zawodach sportowo pożarniczych i prowadziła młodzież. Uzyskując przeszkolenie pożarnicze jest członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej. Jako członek Zarządu pełniła funkcje sekretarza w latach 2011-2013 przyczyniając się do pozyskania nowego samochodu pożarniczego.

  Zamknij
 • Bienias Tobiasz

  rank
  Członek od: 16.04.2011
 • Klaudia Barańska

  rank
  Członek od: 08.12.2011
 • Jarząb Bartłomiej

  rank
  Członek od: 12.03.2012
 • Jarząb Paulina

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 12.03.2012

  Do OSP w Praszce wstąpiła 28 lutego 2009 jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dnia 25 lipca 2013 po uzyskaniu pełnoletności została wpisana w skład członków czynnych OSP. Od 14 grudnia 2013 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczyła w 43 akcjach jako wzorowy strażak ratownik. Podejmuje się inicjatyw społecznych i działa w Kobiecej Drużynie Pożarniczej będąc wzorem dla młodszych druhen i druhów.

  Zamknij
 • Pietrzykowski Mateusz

  rank
  Członek od: 12.03.2012
 • Paulina Lewandowska

  rank
  Członek od: 06.09.2013
 • Szmyd Radosław

  rank
  Członek od: 06.09.2013
 • Kanas Błażej

  rank
  Członek od: 26.08.2016
 • Nowak Patrycja

  rank
  Członek od: 26.08.2016
 • Pawlica Dominika

  rank
  Członek od: 26.08.2016
 • Bursy Dominika

  rank
  Członek od: 30.12.2016
 • Kościelny Zygmunt

  Członek od: 12.02.1966
 • Szczepański Krzysztof

  Członek od: 02.01.1981
 • Ryszard Falarz

  Więcej informacji...
  Członek od: 31.01.1999

  Do OSP w Praszce wstąpił 15-04-2000 jako członek wspierający. Ponad wsparcie finansowe działalności jednostki angażował się w prawidłowy przebieg walnych zebrań. Od 8 lutego 2015r jest członkiem czynnym OSP i angażuje się w reprezentowanie OSP w poczcie sztandarowym. Druh uczestniczy w większości wydarzeń oraz uroczystościach pożarniczych OSP.

  Zamknij
 • Bilski Andrzej

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2000-04-15 jako członek wspierający OSP.
  Przez okres działalności wspomagał wiele inicjatyw pozyskania sprzętu, również w postaci dotacji i sponsoringu. W roku 2012 Zarząd przyjął druha w poczet członków czynnych. Druh uczestniczy w większości wydarzeń oraz uroczystościach pożarniczych OSP.

  Zamknij
 • Dziodzio Wiesław

  Członek od: 15.04.2000
 • Polak Antoni

  Więcej informacji...
  Członek od: 15.04.2000

  Dh Antoni Polak zaangażował się w funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w momencie przekazania środków finansowych na karosację Ciężkiego samochodu gaśniczego KAMAZ w roku 1995. W zamian za tę działalność zostaje tytułowany Ojcem Chrzestnym ww. pojazdu. Przez zaangażowanie się i wspieranie finansowe straży pożarnych w gminie Praszka i powiecie oleskim otrzymuje  medal za „Zasługi dla Pożarnictwa” w stopniu brązowym, potem srebrnym i złotym. W chwili latach 2011-2016 był członkiem OSP w Praszce pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Bardzo się przyczynił do rozwoju ratowniczo-gaśniczego jednostki np. w postaci starań o zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczego o pojemności 4,5 tyś litrów wody.

  Zamknij
 • Preś Krystyna

  Członek od: 15.04.2000
 • Tkaczyński Jarosław

  Więcej informacji...
  Członek od: 20.05.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 15-04-2000 jako członek wspierający. W chwili obecnej jest członkiem czynnym OSP w Praszce i przedstawicielem jednostki w Oddziale Gminnym Związku OSP, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związu OSP RP gminy Praszka.

  Zamknij
 • Kaczmarek Radosław

  Więcej informacji...
  Członek od: 05.06.2010

  Od dnia 22 grudnia 2017r po uzyskaniu pełnoletnosci zostaje przeniesiony z MDP w skład człoków czynnych

  Zamknij
 • Krzanowski Konrad

  Członek od: 05.06.2010
 • Michalski Tomasz

  Członek od: 05.06.2010
 • Bejma Andrzej

  Członek od: 19.03.2011
 • Bielawska Dominika

  Więcej informacji...
  Członek od: 01.07.2011

  Od dnia 22 grudnia 2017r po uzyskaniu pełnoletnosci zostaje przeniesiona z MDP w skład człoków czynnych

  Zamknij
 • Jarząb Aneta

  Członek od: 06.09.2013
 • Kinast Patryk

  Członek od: 02.10.2015
 • Korpowska Marta

  Członek od: 02.10.2015
 • Bursy Daria

  Członek od: 30.12.2016
 • Włoch Aleksandra

  Członek od: 30.12.2016
Dołącz do nas
Google+