OSP Praszka
Przekazanie nowego samochodu

Przekazanie nowego samochodu

W sobotnie południe nastąpiło przekazanie fabrycznie nowego samochodu pożarniczego Mercedes Benz Atego dla OSP w Praszce

Uroczystości rozpoczęły się o 10:00 Mszą Św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Praszce. Następnie szyk samochodów bojowych na czele z bohaterem dnia udał się na halę sportową "Kotwica" w Praszce. Podczas uroczystego apelu nastąpiło odczytanie kroniki OSP przez obecnego sekretarza Łukasza Bilskiego. Po tym Wiceminister Podsekretarz Stanu MSW Stanisław Rakoczy wręczył kluczyki do samochodu Prezesowi OSP Antoniemu Polakowi. Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński wręczył Naczelnikowi Januszowi Jarząbowi dokumenty do pojazdu. Ustnym rozkazem Naczelnik powierzył obowiązki kierowcy Ryszardowi Korpowskiemu, który złożył przysięgę że zrobi wszystko aby samochód był w gotowości o każdej porze dnia i nocy.Po przekazaniu samochód został uroczyście poświęcony. Rodzice Chrzestni w osobach Antoni Polak i Krystyna Preś ochrzcili nowy samochód imieniem FLORIAN.

Kolejną częścią uroczystości były odznaczenia dla druhów oraz podziękowania dla darczyńców dzięki którym zakup samochodu mógł zostać zrealizowany.

Srebrym Medalem Zasłużony dla Ochrony przeciwpożarowej odznaczony został dh Marian Hombek

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dh Antoniego Polaka i Bogusława Szczypkę

Srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dh Leszka Korzeniowskiego, dh Kaziemirza Pychyńskiego, dh Jarosława Tkaczyńskiego, dh Jerzego Gracza, dh Zbigniewa Palucha

Brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano zbiorowo Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Praszce , oraz druhom i druhnom:
dh Marii Adamskiej, dh Irenie Bilskiej, dh Barbarze Falarz, dh Irenie Świeykowskiej, dh Danucie Żurek, dh Ryszardowi Falarz, 
dh Edwardowi Kęsik, dh Tadeuszowi Krykwińskiemu, dh Ryszardowi Macheta

Odznaki Strażak Wzrowy przyznano strażakom ratownikom: dh Szymonowi Cebuli, dh Rafałowi Kramzie, 
dh Januszowi Jarzabowi, dh Arturowi Szczepańskiemu, dh Damianowi Środzie, dh Radosławowi Zawisowi

Odznaczenie Za wysługę 65 lat wręczono dh seniorowi Adamowi Bilskiemu.

Strażacy OSP Praszka podziekowali osobom reprezentujacym organy, które przyznały dotacje do zakupu samochodu. Pamiątkowe tablice otrzymali: Wiceministem MSW Stanisaw Rakoczy, Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień, Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie st.kpt. Wojciech Wiecha, Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj opolskiego Andrzej Borowski, Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP gminy Praszka - Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński, Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Łazik

Prezes OSP podziękował wszystkim strażakom, którzy swoim wysiłkiem pracy społecznej oraz przekazywaniu ekwiwalentu pomogli w zakupie samochodu. Społeczeństwu Praszki za pomoc finansową i zrozumienie potrzeby samochodu. Strażacy wręczyli ponadto Dyplomy Uznania dla osób, które wsparły finansowo i organizacyjnie zakup samochodu:

Podziękowanie za finansowe wsparcie jednostki w szczególności za pomoc w wyposażeniu nowego samochodu pożarniczego dla:
NEAPCO Europe Praszka
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
DUON Praszka
Nadleśnictwa Wieluń
Firmy „C A R B U D” Zdzisław Jarząb
S.P.H. ARMAGOR
P.P.-U. GOSKOM
ALU – DESIGN
P.W. NORMET Ryszard Noga
Kazimierza Pychyńskiego
Mieczysława Domańskiego

Podziękowanie za finansowe wsparcie jednostki oraz znaczące działania organizacyjne w pozyskaniu nowego samochodu dla:
Anety i Janusza Jarząb
Bogusława Szczypki
Łukasza Bilskiego

Podziękowanie za finansowe wsparcie jednostki poprzez przekazanie najwyższej sumy ekwiwalentu pożarniczego na zakup nowego samochodu dla:
Artura Szczepańskiego

Podziękowanie za finansowe wsparcie jednostki oraz pracę społeczną dla pożarnictwa w Praszce dla:
Ireny i Mariana Bilskich

Podziękowanie za finansowe wsparcie jednostki i pomoc w szeregu prac gospodarczych i społecznych dla:
Firmy Instalacji Sanitarnej POLAN

W końcowej części uroczystości jeszcze raz głos zabrał Wiceminister Stanisław Rakoczy i oznajmił niespodziewanie, że przekazuje dla jednostki Kwotę pieniężną 5 000 zł na zakup umundurowania OSP. 

Po części oficjalnej przybyłe delegacje jednostek, zaproszeni goście i sympatycy naszej OSP udali się na obiad i poczęstunek do sali bankietowej Werona w Praszce.

Zarząd OSP dziękuje wszystkim strażakom, którzy pomogli w organizacji tego dnia, w szczególności Komendantowi Powiatowemu Wojciechowi Wiecha oraz Burmistrzowi Praszki Jarosławowi Tkaczyńskiemu i Dyrektorowi MGOKiS Jackowi Pac

Dołącz do nas
Google+