OSP Praszka
Rozkaz Naczelnika OSP

Rozkaz Naczelnika OSP

Rozkazem Naczelnika OSP zostali wprowadzeni do podziału bojowego nowi strażacy, którzy ukończyli kurs podstawowy szeregowych OSP

Dnia 20 grudnia po otrzymaniu podpisanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie zaświadczeń o ukończeniu kursu podstawowego - Naczelnik OSP Praszka rozkazem nr 2/2013 z dn. 20-12-2013 włączył do podziału bojowego JOT następujące osoby, które jednocześnie otrzymują stopień "strażak":

str. Paulina Jarząb, str. Krzysztof Tobiś, str. Tomasz Szymański, str. Radosław Szmyd, str. Mateusz Mazurek, str. Jakub Ślusarski

Gratulujemy nowym strażakom i strażaczce wstąpienia w szeregi ratowników. Jednocześnie przypominamy że od momentu powołania do czynnej służby obowiązuje stawienie się na alarm syreny lub wiadomości GSM do strażnicy w gotowości do prowadzenia działań.

Dołącz do nas
Google+