OSP Praszka
Nowi członkowie OSP zaliczyli egzamin na strażaka

Nowi członkowie OSP zaliczyli egzamin na strażaka

6 nowych członków OSP zakończyło 3-tygodniowe szkolenie na strażaka ratownika.

W ciągu ostatnich 3 tygodni druhowie z OSP Praszka razem z kolegami i koleżankami  z innych jednostek powiatu Oleskiego uczestniczyli w szkoleniu szeregowych OSP.

Egzamin teoretyczny i praktyczny zaliczyli wszyscy członkowie OSP skierowani na kurs: Paulina Jarząb, Jakub Ślusarski, Tomasz Szymański, Krzysztof Tobiś, Radosław Szmyd, Mateusz Mazurek.

Druhowie po zatwierdzeniu ich kompetencji przez Komendanta Powiatowego zaświadczeniem ukończenia kursu zostaną wprowadzeni do podziału bojowego Rozkazem Naczelnika OSP oraz otrzymają stopień STRAŻAK.

Gratululujemy druhom zaliczenia egzaminu, oraz dziękujemy strażakom z PSP Olesno za fachowe przekazanie wiedzy podczas kursu a także członkom naszej jednostki za przeprowadzone szkolenia wewnętrzne i pomoc podczas kursu. W szczególności dziękujemy Naczelnikowi OSP Januszowi Jarząb za skierowanie nowych członków OSP na szkolenie i dopilnwanie aby byli oni dobrze przygotowani. Dziękujemy kierowcom Arturowi Szczepańskiemu i Damianowi Cierpucha, którzy towarzyszyli podczas kursu. 

Osobiście bardzo dziekuję uczestnikom szkolenia że często rezygnując z codziennych zajęć brali udział w zorganizowanych przez nasz szkoleniach wewnętrzych w jednostece, które doskonaliły ich umiejętności oraz umożliwiły wykorzystanie praktyczne zdobytej wiedzy. Dzięki ich chęci poznania wiedzy i nauki pracy strażaka możemy liczyć na kolejncyh ludzi, którzy będą nieśli pomoc potrzebujacym ludziom i ich mieniu.

Dowódca Jednostki dh Łukasz Bilski

Dołącz do nas
Google+