OSP Praszka
Spotkanie zintegrowanych służb ratowniczych

Spotkanie zintegrowanych służb ratowniczych

W Zespole Placówek Specjalnych w Praszce gdzie mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 2 oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie zintegrowanych służb ratowniczych, tj Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce, Policji i Straży Miejskiej w Praszce.

Celem Spotkania było przybliżenie młodzieży i dzieciom sposobu działania poszczególnych służb, a jednocześnie przybliżenie sposobu w jaki te służby zapewniają bezpieczeństwo.
Spotkanie miało również na celu oswojenie dzieci z sytuacjami, a jednocześnie pomagało im w życiu codziennym kiedy zaistniałaby potrzeba skorzystania z tych służb.
W celu poszerzenia wiedzy i zakresu działania tych służb przedstawiono pojazdy i sprzęt specjalistyczny.
Służby ratownicze reprezentowali:
Z ramienia Policji asp. sztab. Marek Jarząb
Straż Miejska: insp. Jerzy Jagiełła, insp. Bogusław Wydmuch
OSP Praszka: Naczelnik OSP Janusz Jarząb, Dowódca JOT Łukasz Bilski, str. Rafał Juszczak, dh Paulina Jarząb

 

Agnieszka Pawlaczyk z Zespołu Placówek Specjalnych tak opisuje zorganizowane spotkanie:

„Och działo się działo!”
Spotkanie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce, policjantem i strażnikami miejskimi.

W czwartek, 14 listopada, w Zespole Placówek Specjalnych odbyło się niecodzienne spotkanie. Naszymi gośćmi byli: druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, policjant oraz przedstawiciele Straży Miejskiej. Spotkanie przebiegało pod hasłem „ Bądźmy ostrożni, bądźmy bezpieczni”.
Celem spotkania było nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz uświadomienie uczniom, że są w życiu sytuacje- wypadki, które wymagają współpracy w jednym czasie wszystkich trzej wyżej wymienionych służb.
Jako pierwsi zaprezentowali się druhowie. Uczniowie dowiedzieli się w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną. Uświadomili sobie, ze strażacy nie tylko gaszą pożary, ale są również wzywani do wypadków samochodowych. Został utrwalony numer alarmowy 112. Uczniowie wzbogacili swoje wiadomości na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru. Wielką radość sprawiła im możliwość poznania z bliska wozu gaśniczego. Wszyscy mogli usiąść w kabinie samochodu strażackiego, sprawdzić, jak działa syrena, dotknąć sprzętu gaśniczego,przymierzyć hełm, zapoznać się z pracą strażaka.
Strażacy mówili przy tym o przestrzeganiu zakazów, zachowaniu bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku. Wzbudziło to w uczniach wielki szacunek dla pracy strażaków. Następnie Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się w ruchu drogowym: jak bezpiecznie podróżować samochodem, bawić się w domu i w szkole, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Jako ostatni zabrali głos panowie ze straży miejskiej, którzy uświadomili uczniom niebezpieczeństwa, grożące im ze strony osób obcych, poinformowali, w jaki sposób powinniśmy reagować w sytuacji kryzysowej. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem,w skupieniu słuchali rad i wskazówek, zadawali gościom pytania dotyczące ich pracy, umundurowania i wyposażenia. Dowiedzieli się, jak wielozadaniowa, odpowiedzialna i pożyteczna jest praca strażaka, policjanta i straży miejskiej, Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze przy dźwięku syren strażackich. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do nas częściej.

 

 

Dołącz do nas
Google+