OSP Praszka
Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Plastycznego w Praszce

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Plastycznego w Praszce

Wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Praszce zorganizowaliśmy II Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom"

Podczas finału eliminacji gminnych ogłoszono wyniki konkursu, wręczono nagrody. Na sam koniec wystawę prac, która jest dostępna do oglądania w Miejskim Domu Kultury otworzył Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński. Dziękujemy wszystkim dzieciom, młodzieży oraz ich opiekunom a także szkołom że przyłączyli się do II gminnych eliminacji turnieju. Dziękujemy Burmistrzowi Praszki Jarosławowi Tkaczyńskiemu za ufundowanie nagród, a Pani Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Praszce Krystynie Preś za pomoc w zorganizowaniu smacznych ciasteczek oraz cukierków dla wszystkich dzieci. Dziękujemy Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce Jackowi Pac za pomoc i wspólną organizacje konkursu a także plastyczce Domu Kultury Barbarze Adamskiej za fachową pomoc w ocenie prac, przygotowaniu scenografii i pełne zaangażowanie w turniej. Dziękujemy strażakom, którzy pomogli w organizowaniu konkursu, wystawy prac i byli zawsze chętni do pozostałej pracy.

Dołącz do nas
Google+