OSP Praszka
DAROWIZNA PIENIĘŻNA dla OSP

DAROWIZNA PIENIĘŻNA dla OSP

W siedzibie Spółki DUON w Praszce podpisano Umowę Darowizny między OSP w Praszce a DUON Praszka Sp. z o.o.

W siedzibie Spółki DUON w Praszce podpisano Umowę Darowizny między OSP w Praszce a DUON Praszka Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Franciszka Ratajskiego. Przedmiotem umowy jest darowizna finansowa z przeznaczeniem na zakup doposażenia do samochodu pożarniczego. Dziękujemy władzom Spółki za zrozumienie potrzeb pożarnictwa. Uwzględniając specjalizację naszej jednostki w ratownictwie chemiczno-ekologicznym mamy nadzieję że dalsza nasza współpraca będzie bardzo owocna i przede wszystkim zorientowana na poprawę gotowości operacyjnej jednostki w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jeszcze raz dziękując Prezesowi za pomoc życzymy aby prowadzenie działalności w sferze gazowej było bezpieczne, rentowne i w pełni zaspokajało potrzeby odbiorców.

Dołącz do nas
Google+