OSP Praszka
Prace gospodarcze za strażnicą

Prace gospodarcze za strażnicą

Kolejne prace gospodarcze w ramach przygotowań do rozbudowy strażnicy.

Stosując się do poleceń pozwolenia na usunięcie drzewa wykonaliśmy pierwsze prace - przycięcie pnia drzewa. Do budowy fundamentów planowanej rozbudowy strażnicy potrzebne będzie jednak całkowite usunięcie drzewa z całym korzeniem. Pozostała część drzewa i korzeń wykopana będzie w kolejnych pracach koparką. Podziękowania dla kierującego pracami Naczelnika OSP.

Dołącz do nas
Google+