OSP Praszka
Nowe Władze Po Walnym Zebraniu

Nowe Władze Po Walnym Zebraniu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Praszce odbyło się w budynku dzisiejszego kina Polonez, które w latach 50-tych wybudowane zostało przez strażaków z przeznaczeniem na remizę strażacka.

Walne zgromadzenie członków OSP dokonało przyjecia sprawozdań i rozliczenia minionej kadencji. Udzieliło absolutorium Zarządowi OSP i dokonało wyboru władz na kolejną kadencję. Zatwierdzony plan działalności i plan finansowy zakłada przede wszystkim rozbudowę strażnicy OSP i wymianę samochodu lekkiego ratowniczego na fabrycznie nowy. 

Skład nowych władz OSP na kadencję 2016-2021:

ZARZĄD OSP:
Prezes: GRACZ JERZY
Wiceprezes Naczelnik: JARZĄB JANUSZ
Z-ca Naczelnika: JUSZCZAK RAFAŁ
Wiceprezes Sekretarz: BILSKI ŁUKASZ
Skarbnik: KULCZYŃSKA PATRYCJA
Gospodarz: BILSKI MARIAN
Członkowie: DZIKOWSKI ADRIAN, FALARZ BARBARA, CIERPUCHA DAMIAN

KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodniczący: JAN CHOJNOWSKI
Sekretarz: MATEUSZ MAZUREK
Członek: BOGUSŁAW SZCZYPKA

Dołącz do nas
Google+