OSP Praszka
80 lecie OSP Brzeziny oraz poświęcenie i przekazanie nowego samochodu.

80 lecie OSP Brzeziny oraz poświęcenie i przekazanie nowego samochodu.

Nowy samochód to najlepszy prezent dla jednostki OSP z okazji 80 lecia działalności

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji strażaków, sprawowaną przez proboszcza parafii w Strojcu - ks. Jana Kałdona.
Po Mszy celebrans poświęcił pojazd.

Ze względu na panujące trudne warunki pogodowe, po krótkiej przerwie przystąpiono do dalszej części uroczystości wg. strażackiego ceremoniału.
Prowadzącym uroczystość był dh Henryk Żyta.
Meldunek st.bryg. Zygmuntowi Zalewskiemu złożył dowódca uroczystości - prezes OSP Brzeziny. Nastąpił przegląd pododziałów, wciągnięto flagę państwową przy akompaniamencie hymnu państwowego wykonanego przez orkiestrę OSP Przedmość.
Odczytano kronikę OSP w Brzezinach.
Burmistrz Praszki odczytał akt przekazania samochodu. Wręczono dokumenty i klucze naczelnikowi, który powierzył je kierowcy.
Jako, że nie jest to samochód fabrycznie nowy, więc gdzieś był już chrzczony i nadano mu imię, odstąpiono od tej części ceremoniału. W zamian sołtysi wsi Brzeziny i Prosna wylali tradycyjnego szampana na samochód.
Zasłużonym Druhom i Druhnom wręczono odznaczenia: złote, srebrne i brązowe medale "Za zasługi dla pożarnictwa" oraz odznaki "Strażak Wzorowy".
Nadszedł czas na przemówienia gości zaporoszonych.
Na koniec pokaz ćwiczenia bojowego w wersji mini dała dziecięca drużyna z OSP Brzeziny, która otrzymała pamiątkowe medale oraz zaproszenie do występu na zawodach powiatowych w Dobrodzieniu.


Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: z ramienia Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu st.bryg. dh Zygmunt Zalewski, z ramienia KP PSP w Oleśnie: st.kpt. Wojciech Wiecha - Komendant Powiatowy PSP oraz st.kpt. Ireneusz Leniec - z-ca dowódcy JRG w Oleśnie. Z ramienia Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP: Prezes Zarządu, Burmistrz Praszki dh Jarosław Tkaczyński, sekretarz dh Teresa Łazik, Komendant Gminny OSP - dh Waldemar Przybyła.
Z ramienia Rady Gminy: przewodniczący  - Bogusław Łazik, radny - Tadeusz Patyk.

Zakup samochodu GBA 3/16 Renault S170 został sfinansowany ze środków Gminy Praszka w kwocie 49 tys zł. wyposażenie samochodu o wartości 6tys. zł. sfinansowała OSP Brzeziny z pieniędzy pozyskanych w zbiórkach od mieszkańców wsi.


Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu oraz nowego pojazdu.

 

Dołącz do nas
Google+