OSP Praszka
Przekazanie sztandaru dla Zakładowej OSP

Przekazanie sztandaru dla Zakładowej OSP

PRACA I SŁUŻBA PRZYPIECZĘTOWANE SZTANDAREM Początki ochrony ppoż. w Firmie, czyli dawnych Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO Praszka sięgają początków lat 70-tych XX wieku, kiedy z powstaniem nowoczesnego zakładu powołano Zawodową Zakładową Straż Pożarną, która strzegła bezpieczeństwa 24 godziny na dobę. Razem z przemianami w zakładzie zmieniały się formy zapewnienia gotowości przeciwpożarowej.

Od 2008 roku jednostka pożarnicza funkcjonuje jako samodzielne stowarzyszenie pracowników, którzy są gotowi w ochotniczej służbie o każdej porze dnia i nocy.
Strażaków ochotników wspierają również obecne władze firmy – Dyrekcja Zakładu skutecznie pomaga w bieżących zakupach i konserwacjach sprzętu rozumiejąc potrzeby zabezpieczenia pożarowego.
Skuteczna praca Zarządu Zakładowej OSP, którego na czele stoi Prezes Artur Morawiak przynosi odpowiednie zabezpieczenie majątku. Kolejnym elementem umocnienia organizacji jest pozyskanie sztandaru, było to możliwe przy wsparciu współpracujących firm – w szczególności NEAPCO EUROPE, BDI Poland, TCM Polska, PMN Bobrek, Zakłady Usługowe EZT a także Związków Zawodowych Solidarność, Pracowników Technicznych i Ekonomicznych oraz Metalowców.
W sfinansowaniu zakupu pomogli również osobiście członkowie Zarządu OSP (Artur Morawiak, Waldemar Jasiński, Janusz Jarząb) a także członkowie czynni i honorowi w szczególności Waldemar Zygmunt i Arkadiusz Koziołek.
Swój wkład finansowy przekazali również Dyrektor Zakładu Edmund Majtyka, Dyrektor Produkcji Jan Panek i Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński, oraz Cezary Pietrzak - z działu BHP
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Praszce, po której celebrans poświęcił sztandar. Następnie pododdziały i goście zaproszeni udali się defiladą prowadzoną przez druha Janusza Jarząba – Wiceprezesa Zarządu ZOSP pod biurowiec zakładu, gdzie odbyło się przekazanie sztandaru wg. ceremoniału pożarniczego dzięki uprzejmości dyrekcji, która przyjęła gości na terenie zakładu.
Na uroczystość przybyli – st. bryg. Zygmunt Zalewski – członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, który z rangi wojewódzkiej uroczyście przekazał sztandar.
Obecny Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie st. Kpt. Wojciech Wiecha oraz były komendant mł. bryg. Czesław Noga, który swoją służbę w pożarnictwie rozpoczął na terenie zakładu – co wspomniał z sentymentem podczas swojego wystąpienia.
Na uroczystość zaproszono również rodowitego strażaka bryg. Jerzego Panka – emerytowanego Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, oraz komisarza Jerzego Kierata - Komendanta Komisariatu Policji w Praszce, członków Władz Związku OSP RP na czele z Prezesem Jarosławem Tkaczyńskim, którzy razem z przybyłymi jednostkami OSP z gminy Praszka a także zaprzyjaźnioną OSP Masłowice ubogacili uroczystość.
Uroczyście Aktem ufundowania sztandaru asygnaty dokonał Dyrektor Zakładu Edmund Majtyka, następnie Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński ustanowił sztandar podniosłym Aktem Nadania Sztandaru.
Po prezentacji sztandaru, którego dokonał poczet sztandarowy na czele z Naczelnikiem Waldemarem Jasińskim, nastąpiły przemówienia i gratulacje które zakończył dyrektor Edmund Majtyka słowami aby Bóg, Honor i Ojczyzna pozostały nadal pielęgnowanymi wartościami wśród druhów.
Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem w sali bankietowej Werona, co było podziękowaniem za przybycie gości i pomoc w organizacji tego święta.

Fotografie wykonał druh Waldemar Zygmunt

Dołącz do nas
Google+