OSP Praszka
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

15 marca 2015 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Praszce

Członkowie OSP w Praszce do swojego grona na zebranie zaprosili gości:
st. kpt. Wojciech Wiecha – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, który ocenił wzorowo pracę bojową strażaków z Praszki i przygotowanie szkoleniowe, co jest przede wszystkim zasługą Naczelnika OSP Janusz Jarząba
st. bryg. Zygmunt Zalewski – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP wykazał uznanie dla polityki finansowej OSP, gdzie pozyskiwane są fundusze z 1% podatku oraz gromadzone środki na dalsze zakupy sprzętu. Od 2013 roku sprawy finansowe prowadzi i pilnuje druhna Irena Bilska – Skarbnik OSP.
dh Wiktor Urbański – Emerytowany Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, któremu strażacy z Praszki wręczyli podziękowania i gratulacje z okazji przejścia na emeryturę.
st. asp. Waldemar Przybyła – Komendant Miejsko-Gminny Ochrony P-poż. zaznaczył że OSP w Praszce bierze udział w większości akcji na terenie gminy Praszka.
Prezesi i Naczelnicy ościennych jednostek
Radni Powiatowi i Gminni
Jacek Pac – dyrektor MGOKiS

Część organizacyjną sprawozdania referował Prezes Antoni Polak
Z czego wynika że OSP w Praszce ma 109 członków w tym 21 kobiet, Wymienił szereg uroczystości i wydarzeń organizowanych przez OSP a także te w których uczestniczyli delegaci strażaków.

Część bojową referował Naczelnik OSP Janusz Jarząb najważniejsze informacje to statystyka wyjazdów:
Pożary: 33
Wypadki drogowe: 12
Akcje powodziowe: 0
Ratown. Chemiczne: 4
Wichury: 5
Inne: 12
Fałszywe alarmy: 0

Razem 66 (w tym 6 poza obszar Gminy)

Ciężki samochód gaśniczy wyjeżdżał do akcji 44 razy
Lekki samochód ratowniczy : 26
Samochód drabina 8razy w akcji

Najczęściej w akcji był strażak Rafał Juszczak (45), następnie Janusz Jarząb (43), oraz Bilski Ryszard (40),

Naczelnik wspomniał o szkoleniach które są organizowane podczas zbiórek w każdy piątek. Od minionego roku strażacy mają własny obiekt szkoleniowy – niedokończona budowa masarni, gdzie ćwiczą taktykę gaśniczą przy zezwoleniu właściciela budowy. Ponadto uczestniczą w szkoleniach w Państwowej Straży Pożarnej (np. kurs dowódczy lub test w komorze dymowej)

Część finansową referowała Skarbnik OSP Irena Bilska

Wykazane zostały wszelkie dofinansowania, darowizny finansowe i rzeczowe mieszkańców i strażaków od gwoździ po system monitoringu i alarmu który chroni wartościowy sprzęt strażaków
Skarbnik zwróciła uwagę na najbardziej bolący strażaków obowiązek płacenia za energię elektryczną. W Planie finansowym na 2015 jest prośba aby Gmina Praszka pokryła ten koszt, oraz pokrywała w dalszym stopniu koszt ubezpieczenia samochodu Mercedes.


Sekretarz OSP Łukasz Bilski zreferował ewidencję zakupów sprzętu oraz rezultaty pracy komisji inwentarzowej która musiała złomować sprzęt zniszczony podczas akcji. W największym stopniu niszczą się węże oraz podręczny sprzęt. Pomimo dużych potrzeb wykazał że OSP przekazała sąsiednim jednostką swój sprzęt: 2 komplety ubrania bojowego dla OSP w Brzezinach oraz motopompę pływającą dla OSP w Wierzbiu, który jest zastąpiony nowym. Z zapisów wynika że druhowie przepracowali 562 godziny pracy społecznej, wśród nich odmalowanie figury św. Floriana na rynku w Praszce. Swoje osiągnięcia pokazują na popularnej już stronie internetowej oraz portalach społecznościowych gdzie OSP Praszka plasuje się w Polskiej czołówce. Wszystkie te działania mają być odpowiedzialne społecznie – Zarząd bowiem przymierza się do wdrażania normy ISO 26000 na którą OSP posiada już licencję.

Najważniejsze projekty uchwał i wnioski dotyczyły:
Sprawy rozbudowy strażnicy – Prezes OSP Antoni Polak stwierdził że sprzęt jaki posiada OSP w niczym nie odbiega od jednostek zawodowych – ilość sprzętu OSP w Praszce nie mieści się już w garażu, a w planie jest spełnianie kolejnych wymagań jakie stawia Komenda Główna.
W sprawie pomocy dla OSP pozytywnie wypowiedział się również Burmistrz Jarosław Tkaczyński. Wkrótce budynek zostanie skomunalizowany i będzie własnością gminy.

Najważniejsze zadania w zatwierdzonym planie działalności to przede wszystkim:
Wymiana samochodu drabiny IFA (rocznik 1984) na nowszy używany samochód drabina z koszem – pokrycie finansowe zakupu planowane jest ze środków własnych OSP, oraz środków ze sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ (22500 zł), które są zabezpieczone w rezerwie budżetowej Gminy Praszka, oraz ze złomowania przez Gminę samochodu IFA (ok 10 000 zł). Wg wstępnej kalkulacji do zakupu brakować będzie jeszcze ok 10 000 zł o które strażacy poproszą Gminę. W sumie więc Planowane wnioskowanie do Gminy wynosi 45 000 zł.

Pozyskanie(zakupy) sprzętu pożarniczego, w tym wymagane uzupełnienie sprzętu ratownictwa wodnego oraz sprzętu pożarniczego który ulega zużyciu na akcjach – Główny finansujący to Komenda Główna Straży Pożarnej.

Zakup fabrycznie nowego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodnego na lata 2014-2020 z funduszy europejskich – wg sprawozdania Sekretarza Łukasza Bilskiego poczynione są już rozmowy o pomoc w projekcie z osobą pozyskującą fundusze dla jednej z gmin woj. Łódzkiego.

Podczas zebrania wydarzyły się miłe chwile związane z przekazaniem cennych pamiatek:

Honorowy Druh a zarazem Honorowy Obywatel Praszki Adam Bilski zakupił i przekazał strażakom figurę św. Floriana z prośbą aby została umieszczona na frontowej ścianie budynku. Figura ma zostać poświęcona podczas planowanego jak co roku w maju święta strażaka.

Druh wspierający Jerzy Żółtaszek przekazał strażakom kolekcję zabytkowych samochodów pożarniczych oraz tablice wystawowe i materiały dotyczące produkcji samochodów oraz organizacji ratowniczej w Niemczech.

 

Dołącz do nas
Google+