OSP Praszka
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Praszce

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Praszce

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, sympatyków pożarnictwa zapraszamy na Walne Zebranie OSP w Praszce . Członkom OSP przypominamy o obowiązku uczestniczenia w Walnym Zebraniu.

Porządek Zebrania
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania,
3. Odczytanie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem
4. Wybór protokolanta
5. Wybór komisji uchwał i wniosków i skrutacyjnej
6. Sprawozdania z działalności i finansowe
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. Sprawozdania funkcyjnych OSP
9. Analiza wykonania planu
10. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
11. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami
12. Udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP za rok sprawozdawczy
13. Dyskusja – zabranie głosu przez gości zaproszonych
14. Wolne wnioski
15. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
17. Zakończenie zebrania

Dołącz do nas
Google+