OSP Praszka
Nowe zadania dla strażaków

Nowe zadania dla strażaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało reformę obrony cywilnej kraju. Zmiany dotyczą też OSP.

Założenia do projektu zmian w obronie cywilnej kraju zostały opublikowane przez MSW w minionym tygodniu - podaje portal wpolityce.pl. Reforma zakłada m.in. rozszerzenie zadań służb ratowniczych o udzielanie pomocy humanitarnej - zapewnienie ludności podstawowych warunków do przetrwania.

Proponowane rozwiązania mają wspierać efektywną ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska, poprzez wykorzystanie istniejących zasobów państwa. Dotyczy to przede wszystkim Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, państwowego ratownictwa medycznego, systemu powiadamiania ratunkowego oraz ochotniczych straży pożarnych i społecznych organizacji ratowniczych.

Obecnie w Polsce ochrona ludności bazuje na Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, opartym na Państwowej Straży Pożarnej i ok. 4 tys. jednostek OSP, GOPR i TOPR. MSW uważa, że formuła ta mogłaby być wykorzystana także do udzielania pomocy humanitarnej i przygotowywania rezerw sprzętowych.

"Oczywiście już teraz np. w razie powodzi straż pożarna nie ogranicza się tylko do ewakuacji obywateli, ale udziela im podstawowej pomocy. Chcielibyśmy to usankcjonować" - powiedział dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW Sławomir Górski.

Dodatkowym elementem jest przygotowanie systemu ochrony ludności do wypełniania zadań w czasie wojny. Ministerstwo uważa, że obecne przepisy, przewidujące stworzenie odrębnej służby (Obrony Cywilnej - OC), przeznaczonej do działań tylko w czasie wojny, są przestarzałe. Według nowego projektu zadania OC wypełniać mają podmioty, które robią to w czasie pokoju.

"Jeżeli chodzi o projekt, naszym zadaniem jest takie wyposażenie krajowego systemu w instrumenty prawne, żeby mógł funkcjonować w czasie wojny. By tak się stało, ratownicy i członkowie OSP, którzy będą potrzebni do realizacji zadań obrony cywilnej, po prostu muszą zostać wyreklamowani od służby wojskowej" - mówił Sławomir Górski. Takie osoby miałyby otrzymać przydziały do obrony cywilnej.

Ponadto, projekt zakłada, że ludność będą chronić także organizacje społeczne, które podpiszą odpowiednią umowę z PSP.

Powyższe zadania mają być finansowane z budżetu państwa. Rząd szacuje, że na ten cel w ciągu 10 lat zostanie wydany miliard złotych.

Więcej w źródłowym artykule:

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2276

foto: http://www.dobroni.pl/

Dołącz do nas
Google+