OSP Praszka
Druga rocznica pożegnania druhny.

Druga rocznica pożegnania druhny.

27 marca 2014 r na cmentarzu w Praszce pożegnaliśmy druhnę Wiesławę Jańczak - sekretarz OSP oraz strażaczkę czynną z lat powojennych.

Jak nasz honorowy Komendant Adam Bilski wspomina - podczas jednej z kontroli gotowości operacyjnej na alarm przybyła i wtedy zapoznanie z ówczesnym zastępcą Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Wieluniu nastąpiło. Po utworzeniu powiatu Poddębickiego nowego Komendanta powołano, którym został właśnie mąż naszej druhny, wyjechała wtedy z Praszki i w Poddębicach nazwisko Perczyńska nosiła.
Na pożegnanie zasłużonej strażaczki, co w poddębickiej straży ochotniczej jeszcze w latach seniorskich aktywnie działała poczet sztandarowy z delegacją stamtąd przybył oraz strażacy z macierzystej jednostki praszkowskiej.
Na historycznym zdjęciu z roku 1950 na poniemieckiej amfibii jest druhna Wiesława Jańczak z druhami kolegami - Adamem Bilskim (sygnalista) oraz Bronisławem Słowińskim (kierowca)

Dołącz do nas
Google+