OSP Praszka
Pożar w Praszce

Pożar w Praszce

O godz. 9:30 zostaliśmy wezwani do pożaru w budynku na ul. Fabrycznej.

Po przybyciu i rozpoznaniu sytuacji gdzie duże zadymienie wewnątrz bydynku i wołanie mieszkańców z okien o pomoc wymagało wielu działań - sekcja w aparatach oddechowych zbudowała linię gaśniczą szybkiego natarcia do piwnicy, gdzie znajdowało się źródło pożaru. Jednocześnie strażacy rozpoczęli ewakuowanie najbardziej potrzebujących, niemowlęta i osoby starsze a później wszystkich mieszkańców i ich zwierzęta. W skutek zadymienia część mieszkańców wymagała pomocy w zakresie udzielenia tlenoterapii. Kobietę w starszym wieku najbardziej poszkodowaną dymem przetransportowano do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Więcej w Raporcie PSP:
http://psp.opole.pl/baza-interwencji/interwencje/7597749108310/

Dołącz do nas
Google+