OSP Praszka
Ćwiczenia Jednostki Operacyjno Technicznej

Ćwiczenia Jednostki Operacyjno Technicznej

Od godz. 9:00 odbyły się ćwiczenia szkoleniowe z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Oleśnie.

Szkolenie poprowadził dowódca JRG w Oleśnie, gdzie omówiono główne utrudnienia podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w obiektach wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszce. Omówienie zasilenia wodą z hydrantów przeprowadził pracownik PPU Goskom. 

Więcej w Raporcie PSP:
http://psp.opole.pl/baza-interwencji/interwencje/7844989108310/

Dołącz do nas
Google+