OSP Byczyna
Kurs Ratownictwa Wodnego

Kurs Ratownictwa Wodnego

W dniach 27 – 28 czerwca 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku przeprowadziła specjalistyczne szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

 

Podczas szkolenia omawiane były następujące zagadnienia:
- sprzęt ratownictwa wodnego – rodzaje i budowa łodzi ratowniczych, sprzęt bosmański i ratowniczy,
- działania ratownicze na lodzie – rodzaje sprzętu i zabezpieczeń, bezpieczeństwo poruszania się po lodzie, techniki wydobywania poszkodowanych z przerębli,
- konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii – rodzaje budowli ochronnych, urządzeń hydrotechnicznych i ich zastosowanie, konstrukcja wałów,
- działania ratownicze i zabezpieczające – metody ochrony wałów, ewakuacja ludzi i zwierząt, rozpoznawanie uszkodzeń budowli ochronnych,
- udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom – zasady bezpiecznego podejmowania z wody ludzi i zwierząt, zastosowanie sprzętu bosmańskiego i ratowniczego,
- działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią – ewakuacja osób i zwierząt z terenów objętych powodzią, znaki umowne, akcje humanitarne na terenie powodziowym,
- usuwanie skutków powodzi – zasady wypompowywania wody z zalanych obiektów, rodzaje zagrożeń epidemiologicznych.

Część praktyczna kursu prowadzona była na sztucznym jeziorze w Ligocie Górnej k. Kluczborka.

 

Dołącz do nas
Google+