OSP Łosiów

Pożar Suchej Trawy-Wału we Wronowie

Rodzaj Pożary Wielkość Średni Przypuszczalna przyczyna pożaru Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru Opis przypuszczalnej przyczyny zdarzenia Podpalenie przez osoby nieustalone Udział jednostek ratownictwa tak. Łączny czas akcji 72 min.

Dołącz do nas
Google+