Historia OSP Żyrardów

Dzieje ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Żyrardowa sięgają roku 1867, kiedy to w Zakładach Lniarskich powstała Fabryczna Ochotnicza Straż Ogniowa. W roku 1884 OSO przeszła reorganizację (na wzór berliński), którą przeprowadził komendant K. Blumke i przyjęła nazwę Zakładowej Straży Ogniowej. Jej pierwszym komendantem został M. Wielandt. Doprowadził on do największego rozwoju Zakładowej Straży Ogniowej w Żyrardowie, która liczyła wówczas 39 oficerów, 245 szeregowców i 53 porządkowych. W roku 1890 dowództwo nad strażą sprawował F. Hardt. W obliczu niebezpieczeństwa w 1915 roku Zakładowa Straż Ogniowa została ewakuowana do Warszawy, gdzie przebywała 10 miesięcy, jednak w Żyrardowie pozostało 66 strażaków, którzy dzielnie bronili mieszkańców miasta.

Po I wojnie światowej straż pożarna powoli zaczęła się odradzać i w roku 1934, z inicjatywy ówczesnego prezydenta miasta E. Orlika, powołano Miejską Ochotniczą Straż Pożarną, liczącą 50-ciu członków. MOSP dysponowała wówczas najnowocześniejszym sprzętem gaśniczym na terenie kraju. W roku 1939 komendantem Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej został E. Soból. Działanie tej jednostki przerwał wybuch II wojny światowej, jednak tuż po jej zakończeniu, na początku 1946 roku, przystąpiono do ponownej reorganizacji MOSP. W 1984 roku obchodzona była 100-tna rocznica powstania pierwszej Straży Pożarnej w Zakładach Lniarskich.

Po przemianach ustrojowych i okresie zastoju straż pożarna w Żyrardowie uległa samorozwiązaniu. Stan ten trwał do początku 2001 roku, kiedy to 14 marca, 19 członków-założycieli z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP Andrzeja Oklesińskiego, podjęło uchwałę o ponownej rejestracji straży pożarnej, na której czele stanął dh. Piotr Krawczyk, ówczesny zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie. W grudniu 2003 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie wzbogaciła się o lekki samochód specjalny, zakupiony dzięki staraniom, władz Urzędu Miasta, co pozwoliło w pełni rozwinąć działalność jednostki na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa miasta.

Rok później Prezesem OSP Żyrardów został dh. Piotr Grzelecki. Za jego kadencji ( 2004-2011 ) jednostka była doposażana sukcesywnie w kolejny sprzęt. Do najważniejszych należy lekki samochód gaśniczy Lublin (2009 r.), fantomy do resuscytacji (2009 r.), łódź płaskodenna (2010 r.) wraz z silnikiem zaburtowym.

W roku 2011 nowym Prezesem zostaje dh. Daniel Sawicki - najmłodszy Prezes OSP z całego Powiatu Żyrardowskiego. Do uwagi należy powołanie przez niego rzecznika prasowego jednostki Mateusza Modraka, odpowiedzialnego za promocje i kontakty z mediami. Zaledwie kilkanaście dni po swoim wyborze na funkcje Prezesa OSP Żyrardów powołuje w swojej jednostce JOT. Kilka miesięcy potem udaje się jemu pozyskać z Urzędu Pracy do pomocy Stażystę. Pod koniec roku 2011 dzięki dodatkowym funduszom z Urzędu Miasta oraz innym instytucjom oraz szczególnemu zaangażowaniu Komendanta Powiatowego PSP Żyrardów Andrzeja Oklesińskiego, jednostka OSP zakupuje nowoczesną kamerę termowizyjną.

Koniec roku 2012 okazał się być bardzo szczęśliwy dla jednostki. Pomimo wielu trudności udało się sfinalizować ważny zakup w postaci nowego samochodu specjalnego z napędem 4x4 GRAND TIGER, który był efektem starań wielu osób i instytucji. Zakupiony samochód sfinansowany został głównie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 tysięcy złotych i Urzędu Miasta w Żyrardowie w kwocie 20 tysięcy złotych. Na pozostałą część składały się środki przekazane przez ŻYRARDOWSKĄ FUNDACJĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I RATOWNICTWA oraz wkład własny samych strażaków, którzy w przeciągu kilku miesięcy poświęcali swój wolny czas, aby sprawdzić pod względem technicznym blisko 400 hydrantów zlokalizowanych na terenie całego miasta Żyrardowa. Otrzymane od PGK za te zadanie pieniądze, solidarnie zostały przekazane na nowy samochód.


Niniejszą historię tworzymy dalej, dlatego sukcesywnie będziemy ją tutaj przedstawiać.

dh. Daniel Sawicki

Dołącz do nas
Google+