OSP Żyrardów
Podsumowaliśmy rok...

Podsumowaliśmy rok...

Pragniemy poinformować, że w ubiegłym roku, na 27 jednostek ochotniczych w powiecie żyrardowskim, zanotowaliśmy najwięcej (116) wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Był to jeden z tematów zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 14 marca b.r.

Daniel Sawicki, prezes OSP Żyrardów, podsumował miniony rok pod względem działalności operacyjnej (116 wyjazdów do akcji – najwięcej z wszystkich jednostek ochotniczych w powiecie żyrardowskim) i pozaoperacyjnej. Prezes podczas swojego wystąpienia mówił o kursach i szkoleniach, które doskonaliły nasze umiejętności, jak również o licznych przedsięwzięciach społecznych, prewencyjnych i sportowych, w których braliśmy udział.

 - Każdy kolejny rok rozszerza listę instytucji i podmiotów, z którymi współpracujemy – mówił prezes.

Ważną częścią zebrania była dyskusja o sprawach finansowych. Prezes powtórzył problem sygnalizowany od kilku lat – bardzo wysoki stopień wyeksploatowania głównego pojazdu gaśniczego, którym dysponuje jednostka, a także wspomniał o potrzebie zakupu ubrań specjalnych oraz innego wyposażenia osobistego, niezbędnego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

- Często zdarza się tak, że o zakupie konkretnego sprzętu dla nas nie myśli się w czasie, kiedy sygnalizujemy taką potrzebę, ale dopiero wówczas, kiedy zdarzenia losowe uświadamiają nasze braki. Tak było w przypadku zakupu pompy spalinowej i butów, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku od rady miasta. Nie opieramy się jednak tylko na środkach budżetowych, ale staramy się pozyskiwać sprzęt z innych źródeł. W minionym roku od zaprzyjaźnionych podmiotów otrzymaliśmy torbę medyczną z wyposażeniem, zestaw do tlenoterapii i deskę ortopedyczną – przypominał prezes.

Strażacy OSP Żyrardów odebrali słowa uznania i podziękowania od Andrzeja Oklesińskiego (komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie), a także gości przybyłych na zebranie: Adama Orlińskiego (radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego), Krzysztofa Ciołkiewicza (wicestarosty Powiatu Żyrardowskiego), Grzegorza Obłękowskiego (zastępcy prezydenta Miasta Żyrardowa).

Krzysztof Ciołkiewicz i Andrzej Oklesiński wspominali, że kiedy 13 lat temu pracowali nad reaktywacją ochotniczej jednostki w Żyrardowie, nie spodziewali się, że OSP Żyrardów stanie się jedną z bardziej aktywnych jednostek ochotniczych w powiecie żyrardowskim, a szczególnie, że wśród 27 jednostek okaże się tą, której członkowie do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżają najczęściej.

Przytoczona statystyka świadczy o potrzebie dalszego rozwoju naszej jednostki, abyśmy jeszcze bardziej sprawnie pod względem wyszkolenia oraz wykorzystywania specjalistycznego sprzętu, mogli służyć lokalnej społeczności.

Rzecznik Prasowy OSP Żyrardów

dh Mateusz Modrak

Dołącz do nas
Google+