OSP Żyrardów
OSP Żyrardów szkoli z zakresu pierwszej pomocy

OSP Żyrardów szkoli z zakresu pierwszej pomocy

19 lutego MODR Oddział Balice oraz Placówka Terenowa KRUS z Żyrardowa zorganizowali wspólnie pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokaz w świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach poprowadzili Druhowie z jednostki OSP Żyrardów.

Podczas spotkania, które trwało blisko trzy godziny, porozmawialiśmy o tym, czemu udzielanie pierwszej pomocy jest ważne, o czym należy pamiętać, kiedy przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy, a także jaką rolę w systemie ratownictwa odgrywa świadek zdarzenia.

Poruszyliśmy zagadnienia pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, duszności i bólu w klatce piersiowej, ataku epilepsji, wychłodzenia, oparzenia, zranienia i ciała obcego w ranie, urazu kończyny wraz z amputacją jej części, upadku z wysokości, zakrztuszenia osoby dorosłej i dziecka. Dużą uwagę zwróciliśmy na poprawne postępowanie w przypadku udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej i osobie, która nie oddycha. Każdy chętny mógł przećwiczyć układanie poszkodowanego w pozycji bocznej, a także resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej i dziecka.

Mamy nadzieję, że spotkanie zwiększy świadomość mieszkańców i uwrażliwi na zagadnienia związane z pierwszą pomocą. Cieszymy się, że dzięki współpracy z PT KRUS w Żyrardowie możemy uczestniczyć w podobnych przedsięwzięciach.

W spotkaniu uczestniczyli: dh Daniel Sawicki (prezes OSP Żyrardów) i dh Mateusz Modrak (rzecznik prasowy OSP Żyrardów).

 fot. Kamil Jaszczak - stażysta OSP Żyrardów 

Dołącz do nas
Google+