OSP Żyrardów

Akcja "STOP WYPALANIU TRAW"

Pragniemy poinformować, że bierzemy udział w akcji profilaktycznej „Nie wypalajmy traw”. W ramach akcji w dniu 17.04.2013 r. spotkaliśmy się z uczniami Zespołu Szkół Publicznych nr 7 w Żyrardowie, którym przybliżyliśmy problematykę związaną z pożarami traw, łąk i lasów oraz realnym zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia ludzi, jakie niosą z sobą wspomniane zdarzenia.

Z młodymi ludźmi rozmawialiśmy o prawnych konsekwencjach wypalania traw, zarówno umyślnego, wynikającego z braku wiedzy w zakresie ochrony przyrody, jak i nieumyślnego, wynikającego z braku ostrożności lub wręcz nieodpowiedzialności człowieka.

Dołącz do nas
Google+