OSP

Pierwsze wzmianki o ratownictwie ogniowym pojawiają się w Polsce już w średniowieczu. Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, będące prekursorami obecnej OSP, powstały w drugiej połowie XIX w. równolegle we wszystkich trzech zaborach. Po odzyskaniu niepodległości, we wrześniu 1921 związki strażackie połączyły się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 1949 związek ten został przez ówczesne władze rozwiązany, po czym reaktywowany w 1956. W 1992 zmienił nazwę na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej[1]. Najstarsza Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1820 r. w Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie).

 

 

Zapewne znacząca część mieszkańców naszej gminy zastanawia się, w jaki sposób jesteśmy alarmowani o zagrożeniu. Minęły już czasy, kiedy to osoba wyznaczona jechała rowerem do syreny, by ją załączyć. Nasza jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), przez co jesteśmy powiadamiani przez wywoływanie selektywne. Wykorzystywany jest do tego Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP, który jest zainstalowany w naszej remizie.
Uruchomienie alarmu dokonuje dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania (MSK) w Żyrardowie (telefon:998 lub 112). Informacje o wywoływanych alarmach są przesyłane radiowo w sposób zakodowany. Po wysłaniu ze stacji bazowej sygnału wywoławczego, identyfikują go wszystkie stacje obiektowe. Po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej następuje załączenie syreny i przesłanie potwierdzenia zwrotnego do stacji bazowej, która wywołała alarm. Dodatkowym systemem usprawniającym szybsze działanie w naszej jednostce OSP jest Terminal GSM, który współpracuje z systemem DSP i w czasie załączonej syreny alarmowej wysyła wiadomość SMS o załączeniu systemu w postaci "ALARM POŻAROWY"

Dołącz do nas
Google+