OSP Korytów
Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Dnia 15 marca w Strażnicy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytowie podsumowując rok 2013.

          Nasze zaproszenie przyjęli:

 

  1.     St. bryg. mgr inż. Dariusz Marczyński – Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony    Ludności KG PSP w Warszawie;
  2.     Wojciech Szustakiewicz  - Starosta Powiatu Żyrardowskiego;
  3.   st. bryg. Andrzej Oklesiński – Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie;
  4. Dh Daniel Sawicki – Prezes O/Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach;
  5. Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice;
  6. Justyna Klimaszewska – Pracownik UG Radziejowice


Miło nam było gościć także wszystkich przyjaciół straży oraz naszych druhów, których w ostatnich latach nam przybywa.

Otwarcia zebrania i powitania druhów i przybyłych gości, dokonał Prezes naszej OSP dh Tomasz Rokwisz.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Daniel Sawicki.

Prezes krótko podsumował miniony rok, oraz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności jednostka OSP wyjeżdżała 70 razy. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Andrzej Wolniewicz. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok przedstawił Skarbnik OSP dh Dariusz Piątek. Zebranym przedstawiono projekt planu działalności i projekt finansowy na rok 2014.

Przedstawione sprawozdania zostały przyjęte przez członków OSP i jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP Korytów.

Dh Prezes poinformował wszystkich zgromadzonych gości i druhów o staraniu się jednostki o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ilość działań ratowniczych podjętych przez naszą jednostkę daje nam szansę wstąpienia w szeregi KSRG. Dyrektor Marczyński przedstawił zasady wstąpienia jednostki do systemu oraz plusy i minusy bycia w nim

Komendant PSP st. bryg. Andrzej Oklesiński potwierdził zasadność wstąpienia do systemu, jednostka pełni kluczowe zadania na teranie Gminy oraz Miasta Żyrardów, ilością działań dorównuje jednostkom KSRG.

 

Zaproszeni goście wyrazili bardzo pozytywną opinię o działalności naszej jednostki, otrzymaliśmy mnóstwo życzeń i podziękowań za nasza pracę.

Dziękujemy wszystkim za to, ze byli z nami w tym dniu.

Podsumowując interwencję w roku 2013.
Pożary 2.
Zabezpieczenie terenów 3.
Wyjazdy gospodarcze 3.
Usuniecie gniazda szerszeni 1.
Potopienia 61.

Jednostka pozyskała w minionym roku 4 ubrania specjalne, Radiostacje nasobną, 2 ubrania przeciw szerszeniom , 3 tłumnice, bosak.

Dołącz do nas
Google+