OSP Zbiroża

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbiroży (gmina Mszczonów, województwo mazowieckie) powstała w maju 1963 roku. Założyło ją trzech mieszkańców Zbiroży. Początki działalności OSP były trudne ze względu na brak sprzętu. Członkami jednostki byli głównie mieszkańcy miejscowości Zbiroża.

Działalność straży polegała głównie na gaszeniu budynków gospodarczych i lasów w okolicy. W 1985 roku jednostka otrzymała pierwszy wóz bojowy star 25. W latach 90 w remizie były organizowane zabawy i loterie dla członków straży i mieszkańców okolicznych miejscowości co za owocowało zwiększeniem ilości członków straży, a także utworzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej i kobiecej drużyny pożarniczej. Obie drużyny prężnie działały w jednostce, a także uczestniczyły w zawodach strażackich na szczeblu gminnym i powiatowym.

W 2003 roku jednostka została zarejestrowana w KRS jako stowarzyszenie.

Na dzień dzisiejszy OSP Zbiroża liczy 28 członków w tym 6 kobiet. Na tą chwilę 11 członków może uczestniczyć w akcjach ratowniczych posiadają szkolenia podstawowe, ratownictwa technicznego, na dowódcę i KPP.

Jednostka posiada samochód dodge rg-13 na wyposażeniu którego znajduję się sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego, piły, aparaty ODO i podstawowy sprzęt gaśniczy. Drugim samochodem jest Tatra 815 ( pozyskana na konie 2014 roku ) na którym znajdują się pompy, piły i podstawowy sprzęt gaśniczy. 

Strażacy prężnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Biorą udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Druhowie ostatnio mieli zaszczyt witać w swojej parafii biskupa Józefa Zawitkowskiego.

Dzięki dobrej współpracy z burmistrzem i radą gminy w najbliższym czasie zostanie wyremontowana i rozbudowana remiza. Dzięki staraniom zarządu i ofiarności sponsorów w przyszłym roku zostanie zakupiony sztandar dla jednostki.

Ochotnicy ze Zbiroży wyjeżdżają do 20 - 30 akcji rocznie. Działania prowadzą głownie na terenie swojej gminy. Zarząd osp stara się pozyskać dotacje na nowszy samochód gaśniczy aby jednostka poprawiła swoją mobilność co umożliwi szybsze udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i pożarach

Dołącz do nas
Google+