OSP Zielonka
CHEM-REACT 2 - Belarus

CHEM-REACT 2 - Belarus

W dniach 29-31.10.2019 strażacy z naszej jednostki wraz z druhami z OSP Pabianice oraz OSP Ćmińsk, uczestniczyli w drugiej części międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych EU-CHEM-REACT 2.

W dniach 29-31.10.2019 strażacy z naszej jednostki wraz z druhami z OSP Pabianice oraz OSP Ćmińsk, uczestniczyli w drugiej części międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych EU-CHEM-REACT 2. EU-CHEM-REACT-2 to program poprawy budowania zdolności krajowych i regionalnych, ochrony ludności i współpracy w zakresie zmniejszania zagrożeń chemicznych, promowania i rozwoju unijnego mechanizmu ochrony ludności (UCPM) poprzez szkolenia i ćwiczenia. Unikalne regionalne i międzynarodowe partnerstwo zainteresowanych stron, kierowane przez ICCSS, z rządów, przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego, ochotniczych straży pożarnych i środowisk akademickich, z Białorusi, Czech, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Słowacji i Ukrainy oraz we współpracy z agencje międzynarodowe, w tym UE, ONZ OCHA, OPCW, NATO, INTERPOL. Bladym świtem na terenie naszej strażnicy nastąpiła koncentracja sił, sprawdzenie dokumentów oraz utworzenie kolumny która ruszyła w kierunku stolicy Białorusi Mińska. Po dotarciu do przejścia granicznego Kuźnica Białostocka-Bruzgi konwój był prowadzony przez przedstawicieli strony Białoruskiej. Celem kolumny był położony w okolicy Mińska poligon (Oddział IPPK Uniwersytetu Ochrony Ludności Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Białorus) Filial Ippk Universiteta Grazhdanskoy Zashchity Mchs Belarusi S′vyetly Hay. Kontyngent dotarł szczęśliwie na miejsce około godziny 23. Po zakwaterowaniu na terenie kampusu nadszedł czas na zasłużony odpoczynek przed kolejnym dniem pełnym ćwiczeń.
W środę rano po śniadaniu przystąpiliśmy do właściwych ćwiczeń na terenie poligonu ratowniczego. Po dotarciu na poligon jednostki zostały podzielone na grupy ćwiczebne a następnie oddelegowane na pozycje ćwiczebne. Wraz z Białoruskimi strażakami przystąpiliśmy do założenia ćwiczebnego którego scenariusz zakładał wybuch i pożar zbiorników z paliwem lotniczym. Zadaniem naszej jednostki była obrona nieuszkodzonych zbiorników do czasu dotarcia na miejsce Białoruskich ratowników wyposażonych w ciężki sprzęt gaśniczy. Równolegle prowadzone było około 8 założeń ratowniczych w których uczestniczyły liczne zastępy ratowników Białoruskich. Wśród zdarzeń wymienić warto między innymi awaryjne lądowanie samolotu, pożar zbiornika z paliwem, ewakuacja osób przy pomocy śmigłowca, pożar cystern kolejowych, wyciek substancji chemicznej, pożar instalacji transformatorowej. Sam poligon zrobił na nas nie małe wrażenie gdyż na ternie 25 hektarów umiejscowiono ponad 40 stanowisk ćwiczebnych obejmujących między innymi zbiorniki ciśnieniowe, samoloty, fragmenty instalacji technologicznych, budynki ćwiczebne, dźwigi oraz inne obiekty na których można prowadzić symulowane zdarzenia ratownicze. Ponadto wewnątrz hangaru umiejscowionego na terenie kompleksu, znajdują się symulatory lotnicze stosowane do szkolenia załóg samolotów pasażerskich. Po zakończeniu i omówieniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy udali się na obiad. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami ICCSS, ochotniczych straży pożarnych i środowisk akademickich, z Białorusi, Czech, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Słowacji i Ukrainy. Po zakończeniu części oficjalnej mieliśmy okazję zwiedzić cały kompleks akademicki w skład którego wchodziły liczne laboratoria pożarnicze oraz obiekty szkoleniowe. W godzinach popołudniowych nasi gospodarze przygotowali specjalnie dla naszego kontyngentu ćwiczenie ratownicze. Scenariusz zakładał wykolejanie się cysterny kolejowej oraz pożar nieznanej substancji chemicznej. Na zakończenie dnia zostaliśmy zaproszeni na specjalnie przygotowaną komorę zadymieniową która zawierała trasę o długości około 500 metrów na dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Na zakończenie owocnego dnia wspólnie z kolegami z OSP Pabianice i OSP Ćmińsk przeprowadziliśmy podsumowanie ćwiczeń.
W czwartek rano pożegnaliśmy się z naszymi gospodarzami i udaliśmy się w kierunku Polskiej Granicy. Około godziny 14 dotarliśmy do przejścia granicznego Kuźnica Białostocka-Bruzgi gdzie po sprawnie przeprowadzonej odprawie ruszyliśmy w dalszą podróż już na naszej Polskiej Ziemi.
Chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania dla Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, byłego Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza za zaufanie i zaproszenie nas do udziału w tak ciekawym i wartościowym wydarzeniu.
Ćwiczenia w ramach projektu oceniamy bardzo wysoko, możliwość zobaczenia na własne oczy pracy ratowników z sąsiedniej Białorusi jest niezwykle budującym doświadczeniem. Liczymy na to że, w przyszłości również uda się nam wziąć udział w podobnych ćwiczeniach gdyż są to jednorazowe niepowtarzalne możliwości rozwoju dla naszych strażaków. Wiedza i umiejętności pozwolą nam być jeszcze bardziej skutecznymi w niesieniu pomocy potrzebującym.
#ICCSS #PL #OchotniczaStrażPożarna #OSPĆmińsk #OSPZielonka #OSPPabianice #Ratownicy #Szkolenie #FireBrigadePoland

 

Dołącz do nas
Google+