Reaktywacja OSP w Markach

Dnia 20 stycznia o godzinie 15:00 w Pałacu Braci Briggsów w Markach odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Na spotkanie przybyli mieszkańcy Marek zainteresowani utworzeniem w naszym mieście OSP. Wszyscy obecni wpisali się na listę założycieli stowarzyszenia, wśród nich Pan Janusz Werczyński Burmistrz Miasta Marki.
Przewodniczącym zebrania został Pan Andrzej Michalski oficer Państwowej Straży Pożarnej będący już na emeryturze, a sekretarzem Pan Antoni Widomski pracownik Urzędu Miasta, który przedstawił w trakcie zebrania historię mareckiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W swych najlepszych latach straż ta była świetnie wyposażona i cieszyła się popularnością wśród mieszkańców, biorąc udział w życiu kulturalnym miasta.
W skład OSP wchodziła grupa strażaków czynnych, zespół muzyczny z orkiestrą oraz kobieca i młodzieżowa drużyna pożarnicza, Nasza reaktywowana OSP będzie nawiązywała do tradycji pożarniczych w Markach, których początek datuję się, od utworzenia straży pożarnej w Fabryce Briggsów w roku 1884. A także będzie kontynuować tradycje Ochotniczej Straży Ogniowej w Markach utworzonej w 1921 roku, oraz jej następczyni (po II wojnie światowej) – mareckiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na zebraniu podjęto uchwały dotyczące Powołania Stowarzyszenia, przyjęcia Statutu oraz wybrano pięcioosobowy Komitetu Założycielskiego OSP, który zajmie się jej rejestracją w KRS. Do komitetu założycielskiego zostali wybrani Panowie: Jarosław Jaździk (TPM/Grupa Marki 2020), Andrzej Michalski, Marcin Piotrowski (Przewodniczący Rady Miasta Marki), Paweł Porębski (Radny Powiatu Wołomińskiego), Patryk Rudnik (strażak OSP).
Podczas zabrania każdy uczestnik przedstawił się i opowiedział o swoim doświadczeniu lub planach związanych z pożarnictwem oraz tym czym się zajmuje na co dzień.

OSP w Markach zamierza nie tylko brać udział akcjach ratowniczo-gaśniczych, a również uczestniczyć w uroczystościach państwowych i kościelnych. Zabezpieczać imprezy masowe, a także organizować akcje społeczne dla mieszkańców Marek.
Po zarejestrowaniu stowarzyszenia odbędzie się Walne Zebranie, na którym zostaną wybrane władze OSP.
Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi – wszystkich, którzy chcą działać społecznie na rzecz mieszkańców Marek, w trosce o ich bezpieczeństwo i niosąc pomoc w trudnych sytuacjach.

Autor: Andrzej Michalski, Patryk Rudnik

Autorem zdjęć w galerii Zebranie założycielskie OSP w Markach 20 stycznia 2013 roku  jest Kacper Michalski.

 

 

Dołącz do nas
Google+