Sztandar OSP w Markach

Komitet fundacji sztandarowej powołany został, równocześnie z Komitetem Budowy Strażnicy, na posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach w dniu 25 lutego 1966 roku. Skład komitetu: Roman Klimecki, Czarnecki, Stefan Bryłka, Wenancjusz Rozbicki, Gustaw Krygiel.

Sztandat_ramka.jpg


Wręczenie sztandaru jednostce odbyło się 25 września 1966 roku na uroczystości 40. lecia istnienia straży w Markach. W dniu tym wmurowano uroczyście kamień węgielny pod budowę strażnicy.

ROK 2014

Komitet Fundacji Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach zwraca się z serdeczną prośbą do instytucji, firm oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach.

Ochotnicza straż powstała w Markach 93 lata temu. Po odzyskaniu niepodległości, 23 września 1921 roku oficjalnie zarejestrowano w Markach Straż Ogniową Ochotniczą.

Dzięki ogromnej determinacji członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach i ich olbrzymim zaangażowaniu w rozwój reaktywowanej jednostki, zaledwie w półtora roku nasza jednostka jest jedną z czołowych w powiecie wołomińskim. 

Mareccy strażacy ochotnicy zasługują na sztandar, który jest główną wizytówką jednostki i nieodłącznym elementem każdej uroczystości.

Wzór sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach jest zgodny z załącznikiem 7a do regulaminu sztandarów obowiązującym na podstawie uchwały nr 67/XVIII/2012 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Fundusze na ten zaszczytny cel można wpłacać na rachunek:

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach ul. Duża 1 B, 05-270 Marki
Nr konta 36 2030 0045 1170 0000 0468 9220 z dopiskiem Dotacja na sztandar OSP w Markach.

Każda osoba, firma lub instytucja, która zamierza potwierdzić swoją obecność w naszej historii może fundując sztandar wykupić tak zwany „gwóźdź”. Napis na gwoździu zawierać będzie imię i nazwisko bądź skróconą nazwę i siedzibę firmy lub instytucji fundatora.

Przekazanie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach odbędzie się w przyszłym roku, w czasie specjalnej uroczystości poprowadzonej zgodnie z ceremoniałem Ochotniczych Straży Pożarnych. Na drzewcu sztandaru planujemy umieszczenie około 10 „gwoździ”. W czasie uroczystości każdy z fundatorów osobiście – w przypadku rodzin, firm, instytucji – przedstawiciel – będzie przybijał do drzewca wykupiony „gwóźdź”. Pozostałe gwoździe zostaną przybite do specjalnej tablicy pamiątkowej, która zostanie umieszczona na honorowym miejscu w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach.

Cenę pamiątkowego „gwoździa” ustalono na kwotę minimum 200 zł.

Skład Komitetu Fundacji Sztandaru:

Przewodniczący Komitetu
ks. Zygmunt Wirkowski - proboszcz parafii pw. św. Izydora

Zastępca Przewodniczącego
Ryszard Grosset - Profesor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Sekretarz
Antoni Widomski - Prezes Mareckiego Komitetu Pro Memoria

Członkowie Komitetu (w kolejności alfabetycznej):

  • Michał Babiuch - Kombatant, Porucznik Armii Krajowej
  • Dariusz Boryczko - Przewodniczący Rady Miasta Marki
  • Ryszard Dąbrowa - Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
  • Bogusław Domagała - Prezes DJ Chem
  • Wiesław Gręda - Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wołominie
  • Tadeusz Kubiak - ostatni Naczelnik OSP Marki  istniejącej do 1990 roku, Honorowy Członek obecnej OSP
  • Andrzej Oleksiak - Komendant Komisariatu Policji w Markach
  • Paweł Pacholak- Prezes Sun Chemicals
  • Jacek Pietranik - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
  • Janusz Werczyński - Burmistrz Miasta Marki
Dołącz do nas
Google+