OSP Marki
Kolejne wykształcone kadry w naszych szeregach

Kolejne wykształcone kadry w naszych szeregach

Egzaminy końcowe w ramach Szkolenia Strażaków Ratowników OSP - Część 2

Po sobotnich zajęciach praktycznych w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Pionkach, dwunastka naszych Druhów stanęła do egzaminu końcowego kończącego kurs w ramach Szkolenia Strażaków Ratowników - Część 2.

Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała test pisemny obejmujący swym zakresem materiał kursu, a tym samym sprawdzający wiedzę teoretyczną kursantów. Po wykazaniu się wiedzą teoretyczną, nadeszła pora na wykazanie się umiejętnościami praktycznymi, które kursanci nabywali w trakcie praktycznych ćwiczeń przez cały czas trwania kursu. W ramach tej części należało zaliczyć 3 punkty egzaminacyjne:

1. Narzędzia ratownicze o napędzie spalinowym - znajomość budowy, obsługi i zasad BHP obowiązujących przy pracy z pilarkami i przecinarkami spalinowymi.

2. Aparaty ochrony dróg oddechowych (ODO) - budowa i zasady obsługi, a także praktyczne określanie np. czasu pracy w aparatach ODO przy założeniach podawanych przez egzaminatora.

3. Zadanie taktyczne - tutaj należało się wykazać praktyczną organizacją działań w zastępie w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Oceniane było m.in. dowodzenie, korespondencja radiowa, oraz znajomość obowiązków poszczególnych członków zastępu i prawidłowość rozwinięcia bojowego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wszyscy nasi Druhowie, jak również kursanci z innych jednostek naszego powiatu zaliczyli pozytywnie obie części egzaminu, a dzięki nabytym umiejętnościom mogą jeszcze lepiej i skuteczniej wypełniać swoje obowiązki wobec lokalnych społeczności na rzecz, których działają.

Wszystkim kursantom gratulujemy i życzymy, aby nabyte umiejętności były przydatne jak najczęściej w trakcie ćwiczeń, a jak najmniej wykorzystywane w trakcie realnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+