OSP Marki
Rozwijamy się...

Rozwijamy się...

Uchwała Zarządu OSP Marki w sprawie powołania do życia Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Marki.

W dniu 14 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach, na którym był rozpatrywany wniosek złożony przez Naczelnika OSP w sprawie powołania do życia Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT).

Po zapoznaniu się z przedstawionym wnioskiem i załączonymi do niego dokumentami, dyskusji, oraz naniesieniu drobnych poprawek w Regulaminie Organizacyjnym podjęto uchwałę na mocy której z dniem 15 stycznia 2014 roku spośród czynnych członków OSP Marki powołuje się do życia Jednostkę Operacyjno-Techniczną OSP Marki kategorii III. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją nasza JOT będzie mogła realizować zadania w zakresie:

  • działań ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożarów;
  • działań ratownictwa medycznego;
  • działań zabezpieczających.

Skład osobowy JOT na dzień powołania stanowi 21 druhów posiadających wymagane kursy do pełnienia funkcji strażaka, z czego aż 13 posiada dodatkowo ukończone szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy co pozwala im na pełnienie funkcji strażaka-ratownika.

Bardzo cieszymy się z podjętej uchwały i cały czas dążymy do dalszego rozwoju naszej jednostki, tak by wiedza i umiejętności naszych druhów były jak najbardziej zgodne z obowiązującymi w tym zakresie standardami, co pozwoli nam na utrzymanie naszej gotowości bojowej w służbie mieszkańcom naszego miasta na jak najwyższym poziomie. Jest to również kolejny krok do włączenia naszej jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co jest dla nas głównym celem do osiągnięcia w jak najkrótszym okresie czasu.

Dołącz do nas
Google+