OSP Marki
Rekrutacja do MDP

Rekrutacja do MDP

Od 14 stycznia 2014 zostaje otwarta rekrutacja do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Marki.

Cele kształcenia
Celem kształcenia według niniejszego programu jest przygotowanie członków MDP do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP. Program służy też kształceniu młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W wyniku nauczania absolwent powinien umieć:
- Przedstawić organizację ochrony przeciwpożarowej w kraju,
- przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych i związku OSP RP,
- przedstawić regulaminowe zadania MDP,
- scharakteryzować czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
- prowadzić propagandę przeciwpożarową w swoim środowisku,
- określić system zaopatrzenia wodnego i alarmowania,
- zastosować podręczny sprzęt gaśniczy,
- wykonać rutynowe czynności w zastępie gaśniczym stosownie do zajmowanej funkcji,
- zajmować stanowiska gaśnicze,
- odpowiednio zachować się w mundurze i stosować zasady służby wewnętrznej,
- udzielać przedlekarskiej pomocy medycznej.


Każda osoba która ukończyła 13 rok życia i nie przekroczyła 18 roku życia może dołączyć do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Marki. 
Każda nowo przyjęta osoba zostanie dołączona do grupy kandydackiej a okres próbny trwać będzie przez 5 miesięcy. W tym czasie należy brać czynny udział w życiu straży a także przychodzić na zbiórki. 

Proszę także aby kandydaci przynieśli gotowe deklaracje które są dostępne pod tym adresem

Deklaracje zbierać będzie Opiekun MDP 

W razie pytań proszę o kontakt 

Patryk Rudnik - nr. tel. 535 700 704
między godziną 11.00 a 19.00 od Poniedziałku do Piątku

email - rudy529@o2.pl


Pozdrawiam 
Opiekun MDP OSP Marki
Patryk Rudnik

Dołącz do nas
Google+